חישוב פיצויים

חישוב נכון של הפיצויים יגדיל את הפנסיה העתידית של העובד ויאפשר לא משיכת כספים ללא מס בין מקומות עבודה . בחישוב הפיצויים יש להביא בחשבון את הוותק של העובד , את תקופת ההעסקה ואת צורת תשלום השכר לאורך השנים . חישוב נכון ומדויק של כל המרכיבים יזכו את העובד בסכום המקסימלי המגיע לו .

איך מחשבים כמה פיצויים מגיע לי  ?  

הפיצויים תלויים באופן ההעסקה והשכר. הטבלה מסבירה באופן כללי את צורת חישוב הפיצויים לכל צורת העסקה :

תנאי ההעסקה של העובד

כל יחושבו פיצויי הפיטורין להם זכאי העובד

שכר חודשי

משכורת החודשית האחרונה * שנות ותק

( כולל חלקי שנים )

עובדים שעתיים, יומיים( ימי עבודה )

ממוצע יומי / שעות העבודה לחודש – במהלך השנה האחרונה * השכר השעתי שקדם לפיטורין

עובדים המועסקים בשכר קבלני (עובד בקבלנות )

ממוצע שנתי אחרון

שכר בסיס + עמלות בגין תפוקה / הישגים

שכר בסיס אחרון+ ממוצע שנתי של 12 חודש אחרונים של העמלות

עבור עובד שסבל מהפחתת שכר בשנה שקדמה לפיטורים

ממוצע משוקלל של שתי התקופותלפני ההפחתה ואחריה

שינוי היקף משרה ( הגדלה או הקטנה)

ממוצע משוקלל לפי שכר אחרון

יש לכם שאלות ? נשמח לעמוד לרשותכם ! ניתן לקבל מידע טלפוני וסיוע באיתור מידע חייגו מספר 1901-726-002 בתעריף 1 ₪ לדקת שיחה. ייעוץ פיננסי אישי ניתן לקבל טלפונים של גופי הפנסיה והביטוח בישראל קבלת מידע ראשוני והכוונה בנושא ביטוח לאומי חברות ביטוח וקרנות פנסיה טלפונים מדויקים וטפסים

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form