מבטחים עמיתים

מבטחים עמיתים טלפונים שעות פעילות בירורים טפסים 

חברת הניהול של קרנות הפנסיה הוותיקות היא אחת הגדולות בישראל. מה היא עושה?. מנהלת את כספי המבוטחים עד ליציאתם לפנסיה ולאחר מכן אמונה על תשלומי הקצבה בעת הפרישה לגמלאות. מה בכתבה?. מבטחים עמיתים טלפונים שעות פעילות בירורים טפסים 

שימו לב חברי הקרנות והפנסיונרים. באמצעות עמיתים אזור אישי ניתן לקבל מידע מעודכן, ללא המתנה למוקד שירות הלקוחות. בנוסף, תוכלו לעקוב אחר דוחות חיסכון, תשלומים שוטפים ולהוריד תלושי פנסיה. 

הסבר על מבטחים עמיתים קרן הפנסיה מבטחים הותיקה

סקירה של חברת מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים מבטחים הישנה נוסדה בשנת 1949 מיד לאחר קום המדינה ונוהלה במשך שנים על ידי ההסתדרות העובדים הכללית והפכה לשם נרדף לפנסיה וחיסכון פנסיוני לפרישה . כיום לא ניתן להצטרף לקרן ורק עמיתים שהצטרפו לפני שנת 1995 יכולים לחסוך בקרן , לקבל ממנה פנסיית זקנה , פנסיית נכות מבטחים או למשוך כספים ולבצע פדיון קרן פנסיה מבטחים. במקביל פועלת קרן הפנסיה מנורה מבטחים , קרן פנסיה חדשה מקיפה בבעלות מנורה מבטחים להבדיל ממבטחים להבדיל מקרן מבטחים הישנה הנקראת מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ

פרטים חשובים על מבטחים פנסיה עמיתים ניהול פנסיה

מבטחים הוותיקה טלפון מבטחים הוותיקה
טלפון מבטחים הוותיקה תל אביב: 6667* פקס : 03-7602227

מבטחים הותיקה טלפון שירות לקוחות מידע לחוסכים ולפנסיונרים

מבטחים הותיקה טלפון שירות לקוחות מידע לחוסכים ולפנסיונרים

סניף מבטחים עמיתים כתובת תל אביב

כתובת מבטחים הוותיקה כתובת תל אביב : יד חרוצים 12, קומת קרקע, מגדלי קרסו
שימו לב מבטחים הוותיקה כתובת תל אביב שונתה והיא אינה שוכנת עוד בסמוך לבניין ההסתדרות הכללית
טלפון מבטחים הוותיקה תל אביב: 6667*
פקס: 03-7602227

תחומי השירות לחוסכים בקרנות הפנסיה הוותיקות 

יציאה לפנסיה
משיכת כספים
קצבת נכות
קצבת שאירים
המשכת ביטוח
מידע לגמלאים

קבלת קהל קרנות פנסיה עמיתים תל אביב בשעות הבוקר

ימים ראשון שני רביעי וחמישי בין השעות 8:30 עד 13:00
קבלת קהל מבטחים חיפה בשעות הערב
יום שלישי + יום חמישי בין השעות 16:00 עד 18:00
שירות לקוחות טלפוני מבטחים ישנה תל אביב ימים ראשון עד חמישי בשעות 08:00-16:00

מבטחים קרן דמי מחלה והשלמה לדמי פגיעה בעבודה

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ בניהול מיוחד מנהלת בין היתר גם קופה לתשלום דמי מחלה לעמיתי קרן הפנסיה . את הכספים לקופה משלמים מעסיקים לפי הסכמי עבודה קיבוציים במשק על מנת לבטח את העובדים בדמי מחלה מי זכאי לקבלת לדמי מחלה  ?  עמית מבטחים שהגיש תביעה לדמי מחלה בהתאם לנהלי הגשת תביעות של מבטחים עמיתים ובתנאי בעת שחלה התקיימו יחסי עבודה, או בתקופת ארכת הביטוח (ארכת ביטוח הינה 60 ימים מתום יחסי עובד ומעביד) לפי תקנון קרן מחלה.

עמיתים אזור אישי

עמיתים אזור אישי