קרנות הפנסיה הכלליות

קרנות הפנסיה הכלליות מה ההבדל לעומת הקרנות המקיפות 

לצד קרנות הפנסיה המקיפות פועלות בשוק החיסכון הפנסיוני קרנות פנסיה נוספות, לרוב בסמוך לקרן המקיפה של אותה חברת ניהול. אלו נקראות קרנות פנסיה כלליות. מה בכתבה?. הסבר אודות מכשיר החיסכון הפחות מוכר בשוק החיסכון הפנסיוני, יתרונות וחסרונות.

קרן פנסיה כללית היא קרן פנסיה שאינה מבטיחה דבר לעמית החוסך , גובה דמי ניהול גבוהים ביחס לקופות הגמל ואף ביחס לביטוחי המנהלים , סובלת ממקדמי קצבה נחותים לעומת יתר המוצרים בשוק ואף על פי כן צברו קרנות הפנסיה הכלליות כנכסים בסך של 2 מיליארד שקלים. חלקם אגב לא מודע להפקדה בקרנות ובטוח שכספו מופקד בקרן הפנסיה המקיפה . קרן פנסיה כללית – תעודת הזהות של המוצר

עוד באתר הקדמת קצבאות דצמבר 2023 מתי נכנס הכסף לבנק

ללא הבטחת תשואה קרן פנסיה כללית למי כדאי 

קרן פנסיה כללית נוסדה ליד קרן הפנסיה המקיפה על מנת לספק מענה ללקוחות המעוניינים להפקיד את מלוא כספם בתוכנית פנסיה. מכיוון שקרנות הפנסיה המקיפות מוגבלות בגובה הפרמיה החודשית שניתן להפקיד אליהן נוצרו מנגנוני הפקדה אוטומטים . מה שלא ייכנס לקרן הפנסיה המקיפה – יעבור לקרן הכללית. אז מה הבעיה  ?

קרן הפנסיה הכללית אינה מבטיחה דבר ללקוח. מקדמי הקצבה בקרן משתנים בהתאם לגידול בתוחלת החיים ומושבים בהנחות חישוב נחותות ביחס לקרן הפנסיה המקיפה ולביטוחי המנהלים. בניגוד לקרנות הפנסיה המקיפות הקרנות הכלליות אינן מבטיחות תשואה על כספי החיסכון . קבלנו אם מוצר פנסיוני שאינו מבטיח דבר. החוסך נוטל את סיכון התשואה ואת מרבית סיכון הזקנה .

 

קרן פנסיה כללית קרן פנסיה מקיפה
הבטחת תשואה
לא מבטיחה תשואה כלשהי מבטיחה תשואה של עד 5% לשנה בכפוף להנחיות האוצר
ביטוח העמיתים
רק בחלק מהקרנות יש אופציה לביטוח זקנה ושאירים מסלולי ביטוח מגוונים
לכיסוי מקרה נכות ושאירים
חישוב הפנסיה בגיל פרישה
לפי מקדמים המשתנים במהלך תקופת החיסכון לפי מקדמים המשתנים במהלך תקופת החיסכון
הטבות מס
הטבות מס זהה לשתי הקרנות
סיבה טובה להצטרף לקרן
למעט הפקדות קטנות לתקופות ביניים אין סיבה
טובה להצטרף לקרן

אולם על רקע הקשחת תנאי ההצטרפות לביטוח מנהלים

הבטחת תשואה

תעריפי ביטוח נוחים

 טעויות בחישוב פוליסות  – האוצר מודאג ! צריך לבדוק  

בשנה שעברה הורה משרד האוצר לחברות הביטוח לחשב חלק מפוליסות החיסכון שהן מנהלות . באוצר מודאגים ולא לחינם. טעויות בפדיון פוליסות מתגלות באופן תדיר והחוסכים חשופים להפסד כספי.