השוואת קרנות הפנסיה

 ב 12 החודשים האחרונים השיגה קרן הפנסיה המקיפה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה את התשואה הטובה ביותר מבין 14 קרנות הפנסיה החדשות שפועלות קיימות בישראל.  קרן הפנסיה המקיפה של הלמן אלדובי , השיגה את התשואה הנמוכה ביותר לתקופת הדיווח שבין 08/12 – 09/11 ( השנה העברית החולפת ). נתון סמלי שממקם את שתי הקרנות הקטנות בקצות טבלת התשואה ומביע שבמקרה הזה אין קשר בין גודל התיק לתשואה שהשיגה הקרן לכספי העמיתים. 

מקום

שם הקרן

תשואה ברוטו

1

אלטשולר שחם פנסיה
מקיפה

9.13%

2

הראל מנוף פנסיה

8.93%

3

הראל גילעד פנסיה

7.90%

4

פסגות פנסיה מקיפה

7.46%

5

דש – קרן פנסיה מקיפה

7.34%

6

מבטחים החדשה

6.68%

7

מיטבית – עתודות קרן
פנסיה בהתאמה אישית

6.65%

8

הפניקס פנסיה מקיפה

6.63%

9

מגן זהב

6.25%

10

מקפת אישית

5.98%

11

איילון-פיסגה קרן פנסיה

5.76%

12

אקסלנס נשואה פנסיה

5.05%

13

מיטב פנסיה מקיפה

4.53%

14

הלמן אלדובי קרן פנסיה
מקיפה

3.76%

6.65%

 את 3 הקרנות הגדולות מובילה מבטחים את תשואה עם 6.68%  ( מקום 6 מתוך 14 ) ואחריה מיטבית עם 6.65%  ( מקום 6 מתוך 14 ) ואילו רן הפנסיה מקפת אישית מבית מגדל משתרכת עם 5.98%  ( מקום 10 מתוך 14 ). מבין הקרנות הבינוניות בגודלן מובילה הראל מנוף פנסיה את המקום השלישי ואת הרביעי את עם הראל פנסיה עם תשואות של 8.90% ו 7.90% בהתאמה . בחישוב פשוט מרבית הקרנות  הכו את האינפלציה  , גם בניכוי דמי הניהול והעמלות שהן גובות מהעמיתים. הקרנות בתחתית הרשימה , מיטב פנסיה מקיפה והלמן אלדובי בקושי הדביקו את מדד המחירים לצרכן ובניכוי דמי ניהול מהחיסכון המצטבר חלק מהעמיתים לא הצליח להשיג את מדד המחירים לצרכן , נתון לא מעודד בהתחשב בעובדה ש 30% מנכסי הקרן זוכים לתשואה של 4.26% מהמדינה ומגולמים בתחשיבי הקרן ובסימולציות המוגשות לחוסכים. 

 

השוואה על בסיס נתוני פנסיה נט מיום 28/09/2012 . אתר פנסיה נמצא בבעלות פרטית ואינו שייך לגוף מוסדי , חברת ביטוח , קרן פנסיה או חברת ביטוח. המידע באתר אובייקטיבי לחלוטין. אין לראות במידע באתר פנסיה ! הצעה או  או המלצה המחליפה סקר צרכים וייעוץ על פי הצרכים האישיים של כל אדם.