חישוב פנסיה

טעויות חישוב פנסיה עלולות לגרום להפסד כפסי ניכר של החוסך. שנים של עמל כפיים יכולות לרדת לטמיון בגין טעויות חישוב בקרן הפנסיהוחישוב פנסיה שלא נערך כראוי. מדי שנה פורשים מקרנות הפנסיה עשרות לפי אנשים שלא מבצעים חישוב פנסיה בצורה רואיה והם חשופים לטעויות חישוב מצד הקרנות. בכתבה שלפנינו נבצע סקירה של טעויות החישוב הנפוצות בקרנות הפנסיה.

חישוב פנסיה בצורה נכונה הוא תהליך מתמטי מורכב המצריך ידע והתמצאות במתמטיקה פיננסית, בתקנוני קרנות הפנסיה ומערכות תוכנה ומחשב מתקדמות המאפשרות להתמודד עם מורכבות החישוב. מורכבות זו נובעת משינויים תכופים בלוחות התמותה , מהצורך לאזן את קרן הפנסיה על ידי קיצוץ בזכויות העמיתים שטרם יצאו לפנסיה וממספר המקרים הרב והתנאים שמופיעים בתקנון קרן הפנסיה. חישוב קרן פנסיה הפך מסובך עם השנים גם בשל אובדן ידע ומערכות מידע מיושנות שעיוותו את תמונת החיסכון הפנסיוני של העמית.

חישוב פנסיה בצורה שגויה הגיע זהמכבר לכולתי בית המשפט. כבוד השופטת סיגל דוידוב מוטלה , הורתה לקרן הפנסיה מבטחים לפצות מספר פנסיונים בסכום של 150,000 ש"ח כל אחד בגין חישוב לקוי של פנסיית הזקנה. העותרים פנו לבית המשפט וזה קבע כי מבטחים חשבה את הפנסיה בניגוד לתקנון. 

טעויות חישבו בקרן פנסיה – חשוב לבדוק

לפני היציאה לפנסיה מומלץ לבצע בדיקת פנסיה. הבדיקה מאפשרת לחוסך לקבל חוות דעת מנומקת  שנתנת לאחר בדיקה מעמיקה ומקצועית אודות גובה פנסיית הזקנה שקרן הפנסיה חשבה לו. בין הטעויות הנפוצות שגורמות לשגיאות חמורות בחישוב פנסיה ניתן למנות את הסיבות הבאות :

  • שגיאות בחישוב פנסיה בגלל טעויות מחשב
  • שגיאות בחישוב פנסיה הנובעות מהעלמות הקרן מהפקדות שבוצעו לאורך השנים
  • שגיאות בחישוב פנסיה בגין רישום לקוי של זכויות ופרטי עמית 
  • טעות בחישוב פנסיה שנעשה שלא בהתאם לתקנון הקרן

ניתן להתמודד עם בעיות בחישוב פנסיה על ידי הזמנת חוות דעת וייעוץ של גוף מקצועי העוסק בחישוב פנסיה , מחזיק אנשי מקצוע שמתמאצים היטב בחישוב פנסיה ופתח תוכנות המאפשרות בקרה וחישוב מקביל על פי התקנון של הקרן. 

 

 

[si-contact-form form='1']

  איתור כספים | נכות | תביעות ביטוח | בדיקת פנסיה חישוב פיצויים | ביטוח חיים 

אובדן כושר עבודה | נכות מתאונה | ריסק חד פעמי | ריסק המשולם כקצבה  | ביטוח סיעודי | פיצוי למקרה של מחלה קשה