קרנות הפנסיה הכלליות – תעודת זהות

בשנה האחרונה נוספו לקרנות הפנסיה הכלליות כרבע מליון שקלים. קרן פנסיה כללית היא קרן פנסיה שאינה מבטיחה דבר לעמית החוסך , גובה דמי ניהול גבוהים ביחס לקופות הגמל ואף ביחס לביטוחי המנהלים , סובלת ממקדמי קצבה נחותים לעומת יתר המוצרים בשוק ואף על פי כן צברו קרנות הפנסיה הכלליות כנכסים בסך של 2 מיליארד שקלים. חלקם אגב לא מודע להפקדה בקרנות ובטוח שכספו מופקד בקרן הפנסיה המקיפה . קרן פנסיה כללית – תעודת הזהות של המוצר

קרן פנסיה כללית אינה מבטיחה דבר

קרן פנסיה כללית נוסדה ליד קרן הפנסיה המקיפה על מנת לספק מענה ללקוחות המעוניינים להפקיד את מלוא כספם בתוכנית פנסיה. מכיוון שקרנות הפנסיה המקיפות מוגבלות בגובה הפרמיה החודשית שניתן להפקיד אליהן נוצרו מנגנוני הפקדה אוטומטים . מה שלא ייכנס לקרן הפנסיה המקיפה – יעבור לקרן הכללית. אז מה הבעיה  ?

קרן הפנסיה הכללית אינה מבטיחה דבר ללקוח. מקדמי הקצבה בקרן משתנים בהתאם לגידול בתוחלת החיים ומושבים בהנחות חישוב נחותות ביחס לקרן הפנסיה המקיפה ולביטוחי המנהלים. בניגוד לקרנות הפנסיה המקיפות הקרנות הכלליות אינן מבטיחות תשואה על כספי החיסכון . קבלנו אם מוצר פנסיוני שאינו מבטיח דבר. החוסך נוטל את סיכון התשואה ואת מרבית סיכון הזקנה .

קרן פנסיה כללית

קרן פנסיה מקיפה

הבטחת תשואה

לא מבטיחה תשואה כלשהי

מבטיחה תשואה בשיעור 4.8% לשנה על  30% מהחיסכון

ביטוח העמיתים

רק בחלק מהקרנות יש אופציה לביטוח

מסלולי ביטוח מגוונים
לכיסוי מקרה נכות ושאירים

חישוב הפנסיה בגיל פרישה

הנחות חישוב נחותות ביחס לקרן המקיפה . נקודת
תורפה של הכללית

הנחות חישוב עדיפות על הקרן הכללית

הטבות מס

הטבות מס זהה לקרן המקיפה

הטבות מס זהה לקרן כללית

סיבה טובה להצטרף לקרן

למעט הפקדות קטנות לתקופות ביניים אין סיבה
טובה להצטרף לקרן

הבטחת תשואה

תעריפי ביטוח נוחים

 

 

 

 

תשואה מצטברת  10/11 – 9/12

שם הקרן

8.92%

איילון פיסגה מנהלים

13.25%

אלטשולר שחם פנסיה כללית

7.76%

אקסלנס נשואה פנסיה חסכון

8.60%

דש מנהלים

6.88%

הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית

9.09%

הפניקס פנסיה כללית

11.66%

הראל פנסיה כללית

9.13%

מבטחים החדשה פלוס

6.76%

מיטב תשואה פנסיונית

10.52%

מיטבית – עתודות כללית  משלימה

9.30%

מקפת משלימה

8.96%

פסגות קרן פנסיה כללית

 טעויות בחישוב פוליסות  – האוצר מודאג ! צריך לבדוק  

בשנה שעברה הורה משרד האוצר לחברות הביטוח לחשב חלק מפוליסות החיסכון שהן מנהלות . באוצר מודאגים ולא לחינם. טעויות בפדיון פוליסות מתגלות באופן תדיר והחוסכים חשופים להפסד כספי.