פיצויים פטורים ממס

 פיצויים פטורים ממס 

חישובים פיצויים פטורים ממס הכנסה הוא אולי החשוב ביותר בתהליך משיכת מענקי פרישה ותכנון פנסיוני של העובד. תקנות מס הכנסה , באמצעות תקנה 190 , מגדירות את גובה פיצויים פטורים ממס לעובד . למעט אנשי כוחות הביטחון ושוטרים הנההים מפטור של 100% על מענקי פרישה , הריי שיתר הציבור נדרש לבצע תכנון מס על מנת להנות מתקרת פיצויים פטורים ממס. 

פיצויים פטורים ממס – חישוב התקרה לפי שנת עבודה 

תקרת הפיצויים הפטורים ממס לכל שנת עבודה היא 12,360 בשנת 2014 . התקרה שמתנה מדי שנה. נקח לצורך הדוגמא עובד שזכאי לפיויי פיטורים לפי התנאים הבאים .  

  • ותק בעבודה = 10 שנים
  • תקרת פיצויים פטורים לצורך חישוב פיצויים פטורים ממס = 12,360 ש"ח 
  • קרת פיצויים פטורים ממס להם הוא זכאי היא 123,600 ש"ח.
  • עבור כל שקל נוסף שאינו פטור ישלם מס בגובה המס השולי

פיצויים פטורים ממס וסעיף 14  

חישוב פיצויים פטורים ממס מתחיל בחישוב הפיצויים להם זכאי העובד. ראשית יש לבדוק הסכם העבודה כולל גם את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. סעיף זה , במידה והוא קיים , משחרר את המעביד לנשלים לעובד את הסכום , המידה וחסר , בקופת הפיצויים שנמצאת בדרך כלל בייטוח המנהלים , קרן הפנסיה או בביטוח המנהלים.

פיצויים פטורים – בדיקת קופת הפיצויים של העובד

הזכות לקבלת פיצויים מעוגנת בחוק פיצויי פיטורים והיא איננה ניתנת לערעור. כספי הפיצויים שייכים לעובד ורק לו . פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי (עש"א 23659-05-12) קבע כי פיצויים של עובד שמתפטר מיוזמתו – שייכים לו.  חישוב גובה הפיצויים הקופת הביטוח מורכבת מכיוון שבתנאי הפוליסה של חלק מהפוליסות אופן שיוך התשואה הריאלית לרכיבי השכר שונה בין התקופות ומעסיקים , מסיבות מובנות, לא טורחים לבצע השלמת פערים כאשר ישנה עליית שכר.  לטבלה המלאה – כיצד יש לחשב פיצויים לפי אופי ההעסקה לחץ כאן 

 

[si-contact-form form='1']