משיכת כספי פיצויים ללא אישור מעסיק הכללים

משיכת כספי פיצויים ללא אישור מעסיק

בחודש יוני 2018 אשרה הכנסת לבצע משיכת כספי פיצויים ללא אישור מעסיק ובכל קצרה את תהליך קבלת פיצויי פיטורין ללא אישור המעביד. בכתבה זו נציג מדריך למי שייכים כספי הפיצויים ולכיצד ניתן לבצע משיכת פיצויים

כתבה מיוחדת בנושא פיצויים באתר הפנסיה הישראלי 

משיכת כספי פיצויים ללא אישור מעסיק החלטת הכנסת 

בהחלטה היסטורית הצביעה הכנסת בעד חוק משיכת פיצויים ללא אישור המעסיק. החוק מאפשר לעובד תוך 4 חודשים  למשוך את פיצויי הפיטורין ללא אישור המעסיק .

אגב החוק ניתן יהיה למשוך כספי פיצויים אבודים בהר הכסף הר הביטוח ולאפשר משיכת מיליארדי שקלים ש"נתקעו" בקופות הגמל ביטוחי מנהלים וקרנות הפנסיה במהלך השנים.

עד להחלת החוק העובד היה שבוי של המעביד והיה תלוי בהכנת טופס 161 .

כעת לאחר החלת החוק העובד יכול לבצע משיכת כספי פיצויים ללא אישור מעסיק בחלוף 4 חודשים מרגע קבלת מכתב פיטורים וסיום יחסי עובד מעביד.

מתי מעסיק יכול למשוך פיצויים של העובד

  1. העובד פוטר בשל נסיבות מחמירות כגון גניבה ממעביד
  2. לאחר החוק החדש בנושא משיכת פיצויים ללא אישור מעסיק , במקרה בו המעסיק סבור כי אין לעובד זכות לכספים תחול חובת ההוכחה עליו במהלך תקופה זו.

מודעות גוגלשינויים חוק פיצויי פיטורים (פרק ג' פיצויי פיטורים)

להלן כמה דוגמאות בנושא שחרור כספי פיצויים לאחר החוק החדש והתיקון לחוק פיצויי פיטורים ( התיקון בוצע בסעיפים 20, 21 ו- 23 פרק ג' פיצויי פיטורים).

דוגמא 1 קבלת פיצויים מהמעסיק

סיום יחסי עובד מעביד

המעביד משחרר פיצויים באמצעות טופס 161

דוגמא 2 קבלת פיצויים מהמעסיק שלא הוכיח שלעובד לא מגיע פיצויים 

סיום יחסי מעובד מעביד ללא שחרור פיצויים
אם לא הוכיח המעביד שלעובד לא מגיע פיצויים תוך 4 חודשים הכספים משוחררים באופן אוטומטי

דוגמא 3 קבלת פיצויים ישנים ממעסיק שאינו קיים פיצויים שהתגלו בהר הכסף האבוד 

עובד אתר כספים אבודים בהר הכסף
המעסיק כבר לא קיים או שאינו ורצה לשחרר פיצויים
תוך 4 חודשים העובד יכול לשחרר פיצויים ללא הסכמת המעסיק ובכל מתממשת משיכת כספי פיצויים ללא אישור מעסיק החלטת הכנסת 2018

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים שיוך הפיצויים לעובד 

סעיף 14 לחוק פיצויים פיטורים , עוד לפני החלטת הכנסת בנושא , משייך את הכספים באופן אוטומטי לעובד. בין אם העובד החליט להתפטר ובין אם פוטר על ידי המעסיק עוד לפני החלטת הכנסת.

בנוסף , המעסיק שהחתים את העובד על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים , מקבל הטבה משמעותית.

שבמידה וסכום הפיצויים בקופה , ריבית + קרן , אינו תואם למכפלת השכר בתקופת העבודה , אזי המעסיק פטור מהשלמת הכספים החסרים בקופה .

סעיף 14 תקף רק כאשר המעסיק החתים את העובד על הסכם עבודה ראוי עם קבלתו לעבודה והפקיד את מלוא הכספים 8.33% בכל חודש מהשכר המבוטח של העובד.

בכל מצב אחר , העובד זכאי לפיצויים ועל המעסיק להשלים את הסכום שחסר בקופת הפיצויים .

משיכת כספי פיצויים ללא אישור מעסיק החלטת הכנסת 2018

משיכת כספי פיצויים ללא אישור מעסיק החלטת הכנסת 2018