הקרנות החדשות

 

שם הקרן

תקנון

אתר החברה

בעלי השליטה העיקריים

שם החברה המנהלת

תאריך עדכון

איילון פסגה

900kb

www.pisga-pension.co.il

איילון חברה לביטוח בע”מ

איילון פנסיה בע”מ

04.2012

איילון פסגה מנהלים *

320kb

www.pisga-pension.co.il

איילון חברה לביטוח בע”מ

איילון פנסיה בע”מ

2010.01

אלטשולר שחם פנסיה כללית

755kb

www.as-invest.co.il

אלטשולר שחם בע”מ

אלטשולר שחם קופות גמל בע”מ

2011.12

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

1.2mb

www.as-invest.co.il

אלטשולר שחם בע”מ

אלטשולר שחם קופות גמל בע”מ

2011.08

אקסלנס נשואה פנסיה

1.4mb

www.xnes.co.il

אקסלנס השקעות בע”מ

אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע”מ

2011.02

אקסלנס נשואה פנסיה חיסכון *

645kb

www.xnes.co.il

אקסלנס השקעות בע”מ

אקסלנס נשואה פנסיה (אחדות) בע”מ

2009.01

הלמן אלדובי

360kb

www.pension.co.il

קבוצת הלמן אלדובי

הלמן-אלדובי קרנות פנסיה בע”מ

12.2011

הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית *

155kb

www.pension.co.il

קבוצת הלמן אלדובי

הלמן אלדובי קרנות פנסיה בע”מ

2009.12

הראל גילעד פנסיה

2.0mb

www.pensianet.co.il

הראל השקעות בביטוח בע”מ

הראל ניהול קרנות פנסיה בע”מ

2011.05

הראל מנוף פנסיה

2.0mb

www.keren-manof.co.il

הראל השקעות בביטוח בע”מ

מנוף ניהול קרנות פנסיה בע”מ

2011.05

הפניקס פנסיה כללית *

325kb

www.phoenix.co.il

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע”מ

הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע”מ

2008.01

הפניקס פנסיה מקיפה

1.5mb

www.phoenix.co.il

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע”מ

הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע”מ

2010.04

הראל פנסיה כללית *

455kb

www.pensianet.co.il

הראל השקעות בביטוח בע”מ

הראל ניהול קרנות פנסיה בע”מ

2010.01

דש פנסיה

870kb

www.yuvalim-p.co.il

דש איפקס הולדינגס בע”מ

דש – קרנות פנסיה בע”מ

2011.08

דש מנהלים

1.0mb

www.yuvalim-p.co.il

דש איפקס הולדינגס בע”מ

דש – קרנות פנסיה בע”מ

2011.08

מבטחים החדשה

1.9mb

www.newmivtachim.co.il

מנורה חברה לביטוח בע”מ

מנורה מבטחים פנסיה בע”מ

2012.05

מבטחים החדשה פלוס *

2.0mb

www.menoramivt.co.il

מנורה חברה לביטוח בע”מ

מנורה מבטחים פנסיה בע”מ

2012.05

מגן זהב

2.0mb

www.ayalon-ins.co.il

איילון חברה לביטוח בע”מ

מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע”מ

2009.01

מיטב פנסיה מקיפה

1.0mb

www.meitav.co.il

קבוצת מיטב

מיטב פנסיה בע”מ

2011.06

מיטב תשואה פנסיונית **

305kb

www.meitav.co.il

קבוצת מיטב

מיטב פנסיה בע”מ

2011.06

2010.09

1.6mb

www.clalbit.co.il

כלל חברה לביטוח בע”מ

כלל פנסיה וגמל בע”מ

מיטבית עתודות

2010.05

455kb

www.clalbit.co.il

כלל חברה לביטוח בע”מ

כלל פנסיה וגמל בע”מ

מיטבית עתודות כללית *

מקפת אישית

7.1mb

www.newmakefet.co.il

מגדל חברה לביטוח בע”מ

מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע”מ

2011.06

מקפת משלימה *

5.6mb

www.newmakefet.co.il

מגדל חברה לביטוח בע”מ

מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע”מ

2011.06

פסגות פנסיה כללית

880kb

www.psagot.co.il

פסגות בית השקעות

פסגות קופות גמל בע”מ

2010.12

פסגות פנסיה מקיפה

1.8mb

www.psagot.co.il

פסגות בית השקעות

פסגות קופות גמל בע”מ

2012.03