תגית: 18 באפריל 2024

18 באפריל 2024 התאריך לתשלום קצבאות נכות זקנה ושאירים לפני ליל הסדר. והקדמת התשלום לאחר חג הרמדאן.  מתי נכנס הכסף?. אלו התאריכים בהם יועברו לחשבון הבנק של הזכאים תשלומי קצבאות ביטוח לאומי.

הקדמת קצבאות אפריל 2024 לפני ליל הסדר

הקדמת קצבאות אפריל 2024 לפני ליל הסדר ביטוח לאומי

הקדמת קצבאות אפריל 2024 לפני ליל הסדר ביטוח לאומי זקנה נכות שאירים תשלומים לאזרח ותיק  מה מאפיין את ליל הסדר והערב חג הפסח?. מבול של הוצאות לאירוח, מתנות לחגים ותשלומים נוספים מעל השגרה. כיצד נערכים במוסד לביטוח לאומי לסייע לזכאים הנסמכים על הקצבה החודשית או מענק לכל אזרח?. קבלו את לוח התשלומים. הקדמת קצבאות אפריל […]