תגית: מנהלת הגמלאות

מנהלת הגמלאות פנסיונרים בשירות המדינה מידע אישי תלושי שכר מענקים תשלומים פנסיה התקציבית לגמלאי המדינה. כניסה לאזור האישי.

מענק היובל 2024 מתי מקבלים למי מגיע השנה?.

מענק מענק היובל 2024 מתי מקבלים למי מגיע השנה.

מענק מענק היובל 2024 מתי מקבלים למי מגיע השנה?. עובד המועסק באחד מהדרוגים המזכים בתשלום המענק לחשבון הבנק, יקבל תשלום מיוחד בשיעור של 60% מהשכר כמפורט בהוראה, במשכורת חודש ספטמבר, למעט עובדי הוראה הזכאים למענק בחודש יוני ואחים ואחיות בחודש נובמבר. כל הפרטים על תשלום מענק היובל 2024 מתי מקבלים למי מגיע השנה?. אחים ואחיות הכסף […]