תגית: כספים אבודים

החוסכים האבודים של קרנות הפנסיה בישראל

כמחצית מהחוסכים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל בישראל מוגדרים כחוסכים מוקפאים. חוסכים שאינם פעילים , שאינם מפקידים כספים בקופת החיסכון ובמרבית הפעמים גם אינם מודעים לחיסכון הממתין להם בקרן. ליצירת מחדל הכספים האבודים מספר גורמים:  כשלי שוק , מחשוב גרוע בחברות הפנסיה  , חוסר מאמץ של גופי הניהול לאתר את החוסכים , חוסר אונים של המפקחים […]