תגית: הדפסת אישורי מס הכנסה

אישור ניהול ספרים באינטרנט 2023

אישור ניהול ספרים באינטרנט 2023 הדפסה אתר רשות המיסים 

אישור ניהול ספרים באינטרנט 2023 הדפסה אתר רשות המיסים  באמצעות אתר רשות המיסים ניתן להפיק עד 10 אישורים ללא כרטיס מייצג. לקראת שנת המס החדשה על המשלמים להנפיק מחדש אישור ניהול ספרים באינטרנט 2023. חדשות מס הכנסה מידע למייצגים.  איך מדפיסים אישור ניהול ספרים באינטרנט 2023 אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור מידע וטפסים […]