תגית: איתור לקוח מוגבל לפי תעודת זהות

בדיקת חשבון מוגבל לפי תעודת זהות

בדיקת חשבון מוגבל לפי תעודת זהות באמצעות בנק ישראל ניתן לבצע בדיקת חשבון מוגבל לפי תעודת זהות לפי הנתונים המרכזים את בעלי החשבונות המוגבלים בכל הבנקים מבלי להזדהות ולקבל תשובה באתר  עדכון 2020 בנוגע לחשבון מוגבל  בעקבות הנחיות המפקחת על הבנקים מיום 23 במארס 2020, הרינו להודיע כי בדיקת חשבונות מוגבלים תהיה חסרה ולא תכלול הגבלות […]