תגית: איתור כספים

מסלקה פנסיונית של משרד האוצר

מסלקה פנסיונית דוח מרוכז קרנות פנסיה ביטוחי מנהלים 

מסלקה פנסיונית דוח מרוכז קרנות פנסיה ביטוחי מנהלים  אתם גולשים באתר הפנסיה של ישראל ! infopens.co.il כתבה מיוחדת. באתר שנקרא מסלקה פנסיונית דוח מרוכז  אפשר להפיק דוח מרוכז קרנות פנסיה ביטוחי מנהלים מעניק אפשרות לקבל פרטים נוספים על תכניות החיסכון ומאפשר שירות עצמי או באמצעות חברה מקצועית לאיתור כספים אבודים. לא ניתן לבצע איתור ירושות או […]

החוסכים האבודים של קרנות הפנסיה בישראל

כמחצית מהחוסכים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל בישראל מוגדרים כחוסכים מוקפאים. חוסכים שאינם פעילים , שאינם מפקידים כספים בקופת החיסכון ובמרבית הפעמים גם אינם מודעים לחיסכון הממתין להם בקרן. ליצירת מחדל הכספים האבודים מספר גורמים:  כשלי שוק , מחשוב גרוע בחברות הפנסיה  , חוסר מאמץ של גופי הניהול לאתר את החוסכים , חוסר אונים של המפקחים […]