קטגוריה: פנסיה תקציבית

משרד האוצר מינהלת הגמלאות טפסים מידע והנחיות

משרד האוצר מינהלת הגמלאות טפסים מידע והנחיות המינהל הוא למעשה קרן הפנסיה של המדינה. בין יתר תפקידיה הוא להיות אחראית על תשלום פנסיה תקציבית לעובדי מדינה, יישום הסכמי שכר והסדרים פנסיוניים וטיפול בתשלום שכר וניכויים לעובדי מדינה. הכירו את שרותי משרד האוצר מינהלת הגמלאות טפסים מידע והנחיות לצפייה חילנט תלוש מינהלת הגמלאות.   טופס 101 לגימלאי […]

מענק היובל 2023 מתי מקבלים למי מגיע השנה?.

מענק היובל 2023 מתי מקבלים למי מגיע השנה.

מענק מענק היובל 2023 מתי מקבלים למי מגיע השנה?. עובד המועסק באחד מהדרוגים המזכים בתשלום המענק לחשבון הבנק, יקבל תשלום מיוחד בשיעור של 60% מהשכר כמפורט בהוראה, במשכורת חודש ספטמבר, למעט עובדי הוראה הזכאים למענק בחודש יוני ואחים ואחיות בחודש נובמבר. כל הפרטים על תשלום מענק היובל 2023 מתי מקבלים למי מגיע השנה?. אחים ואחיות הכסף […]