איתור כספי פנסיה


הצורך באיתור כספי פנסיה אבודים נובע מאוסף של כשלי שוק בתחום החיסכון בישראל.  החוסכים שמקבלים מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה שלא למשוך את הכספים עד לפרישה מגלים באחד הימים שחברת הביטוח וקרן הפנסיה שכחה אותם ועל מנת לקבל את הכסף שמגיע להם הם צריכים לבצע איתור כספי פנסיה. 

מדוע כספי הפנסיה הולכים לאיבוד  ? 

בעבר היה נהוג לצרף עובדים לקרן הפנסיה על בסיס שם משפחה  , שם פרטי ומספר תעודת זהות. לרוב קרנות הפנסיה לא היו מקבלות או קולטות את כתובת המגורים של העובד וממילא הן לא דווחו באופן סדיר לעמיתים על מצב  כספי הפנסיה. הקשר בין העובד לכספי הפנסיה נעשה באמצעות מקום העבודה ולעובד לא תמיד היה ברור מה מהות החיסכון הפנסיוני . 

בעת מעבר בין מקומות עבודה עובדים היו נוטים למשוך את הפיצויים הפטורים ממס הכנסה ואילו את רכיב התגמולים הפיצויים החייבים היו משאירים בקרן הפנסיה או בחברת הביטוח ואלו פשוט שכחו את העובדים והחוסכים. הכספים שנצברו זקפו לזכות החברות דמי ניהול נאים והסבו רווחים שמנים לאורך השנים. מכספי פנסיה שנותרו ללא חוסך שבודק ומבקר נגבו עמלות ודמי ניהול שמנים.

גם לחוסכים יש חלק בצורך לאיתור כספי פנסיה. במרוצת השנים החליפו חלקם כתובת מגורים , לא דווחו לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח , נתקו קשר עם סוכן הביטוח או שזה פשוט פסק מלפעול והחוסך נישאר ללא איש מקצוע שיטפל בכספו  ולעיתים חברת הביטוח פשוט החליפה בעלים , הסבה את מאגר המידע ובדרך נפלו טעויות קשות . למבוטח שאבד את הקשר עם החיסכון הפנסיוני יש כעת צורך באיתור כספי פנסיה. 

איך ניתן לאתר כספי פנסיה אבודים  ? 

אתר הכלכלן מפעיל שירות מקצועי לאיתור כספי פנסיה . אנו מצוידים בתוכנה מתקדמת לאיתור זכויות ולפניה לחברות הביטוח , קופות הגמל וקרנות הפנסיה. ובנוסף לחיפוש האוטומטי פועל צוות חשיבה של האתר ורותם את הניסיון והידע הקיים על מנת להגדיל את הסיכויים לאתר , להנחות את חברות הביטוח כיצד לחפש את החוסכים במערכות המידע שלהם ולהגדיל את הסיכוי באיתור כספי פנסיה אבודים. 

יש לכם שאלות ? נשמח לעמוד לרשותכם ! ניתן לקבל מידע טלפוני וסיוע באיתור מידע חייגו מספר 1901-726-002 בתעריף 1 ₪ לדקת שיחה. ניתן לקבל טלפונים של גופי הפנסיה והביטוח בישראל קבלת מידע ראשוני והכוונה בנושא ביטוח לאומי חברות ביטוח וקרנות פנסיה טלפונים מדויקים וטפסים

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@infopens.mypens.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.