תשלום מילואים ביטוח לאומי חרבות ברזל ההחלטה החדשה

תשלום מילואים ביטוח לאומי חרבות ברזל ההחלטה החדשה

המצב הביטחוני הביא לגיוס מאות אלפי אנשים לשירות המילואים בחזית ובעורף. אחוזי הגיוס היו מרשימים אך לצדם גם אתגר כלכלי של החיילים שנקראו לדגל. הם מפסידים ימי עבודה והשתכרות. מה הוחלט?. תשלום מילואים ביטוח לאומי חרבות ברזל ההחלטה החדשה שימו לב 2023 משרתי מילואים יקבלו תשלום על השירות בתחילת כל חודש ולא בתום תקופת השירות

עכשיו באתר משכורת מילואים חרבות ברזל

עדכון המענקים החדשים למשרתות ומשרתי המילואים לחודש דצמבר 

מי זכאי?. חיילים בשירות מילואים שגויסו בצו 8 החל מ-7.10. בנוסף, לחיילים שהתנדבו לשירות מילואים והיא כוללת זכאויות בנוסף לאלו הניתנות לחיילי המילואים בשגרה.

מה כולל סל ההטבות?. לכל חייל מילואים ששירת 8 ימים ומעלה מענק חד פעמי בסך של 1,100 ש״ח. בנוסף, משרת שהוא הורה לילדים עד גיל 14 יקבל מענק נוסף של 2,000 ש״ח. מי זכאי?. מי ששירת במלחמה שמונה ימים ומעלה.

משרתי המילואים שימו לב – עליכם לוודא תקינות ועדכון חשבון בנק באתר אישי ביטוח לאומי על מנת לקבל את תשלום מענקי חרבות ברזל.

הקלות מס למשרתי המילואים המענק הסודי של חרבות ברזל 

רשות המסים תאפשר לייחס הכנסות מתגמולי מילואים של הביטוח הלאומי לשנה הקודמת או לשנה הנוכחית, לפי בחירה. אז כיצד ניתן להנות מהטבת המס לאנשי מילואים?. בגדול מדובר בתיאום בין ההכנסות מביטוח לאומי לתשלומי מס הכנסה.

ייחוס ההכנסה מתגמולי המילואים לשנת המס הקודמת, יתאפשר בכפוף להגשת דוח שנתי או הגשת בקשה להחזר מס, הן לשנת המס שבה התקבלו תגמולי המילואים והן לשנת המס אליה הם מתייחסים.

בקשה לייחוס כאמור תעשה באמצעות טופס בקשה לפריסה116ג. הטופס עודכן והתווספה התייחסות לפריסת דמי לידה ותגמולי מילואים מביטוח לאומי.

להורדת טופס 116 ג פריסת הכנסות מס הכנסה לאנשי מילואים 

הארכת המענקים לעצמאים במילואים

בהתאם להחלטת ממשלה 1023 לחיזוק וסיוע לחיילי המילואים שנקראו לשירות חירום החל מיום 7 באוקטובר 2023, קרן הפיצויים – מס רכוש שברשות המסים וקרן הסיוע למשרתי מילואים בצה"ל מודיעות כי החל מיום אמש, ד', 27.03.2024, נפתחה מערכת מקוונת לטיפול בבקשות למענקים של עצמאיים, שעסקיהם נפגעו כתוצאה משירות בצו 8.

עד מתי אפשר לקבל את המענק לשנת 2024?.

למענקים יהיו זכאים עצמאיים ששירתו למעלה מ-30 יום בצו 8 והעסק שבבעלותם חווה ירידת מחזורים בעקבות שירות המילואים. המענקים יינתנו בגין שירות מילואים פעיל שחל בתקופה המתחילה בינואר 2024 ועד חצי שנה מתום מועד סיום הצו הראשון של משרת המילואים.

 

2024 הטבות המס והקלות לחיילי המילואים הכירו את זכויות החיילים

רשות המיסים פרסמה מסמך חשוב ובו פירוט הקלות המס וההטבות לאזרחים שגויסו למלחמת חרבות ברזל. הטבות אלו אינם מתנגשות או מקזזות מול תגמולי מילואים חרבות ברזל שרובן משולמות באמצעות ביטוח לאומי.  בנוסף, הקלות המס למשרתים במילואים לא מתקזזות עם מענקי חרבות ברזל.

לאילו הקלות והטבות זכאים משרתי המילואים ממס הכנסה מס ערך מוסף מיסוי מקרקעין?..

דחיית תשלומים וחובות, הארכת תוקף אישורי מס הכנסה ועוד שלל הקלות בתשלומי מס. ריכוז הזכויות בחוברת שלפניכם.

הקלות למשרתי מילואים 2024 ארכות ביטול קנסות פריסת חובות מענקי מלחמת חרבות ברזל

מתי נכנס מענק מילואים ינואר? מתי מקבלים כסף על מילואים ינואר 2024 בחודש פברואר 2024

מי שקיבל את התגמול של חודש נובמבר אוטומטית לחשבון הבנק – יקבל את התגמול של חודש דצמבר באופן אוטומטי. מתי נכנסת משכורת מילואים?

מי שקיבל את התגמול של חודש דצמבר אוטומטית לחשבון הבנק – קיבל את התגמול של חודש ינואר באופן אוטומטי ב-7.2.24.  תשלום למעסיקים שלהם עד 10 עובדים במילואים עבור עובדים שהוגשה בעדם תביעה בחודש דצמבר באמצעות המערכת המקוונת – התגמול ישולם באופן אוטומטי ב-8.2.24, ללא צורך בהגשת תביעה.

מדוע לא קבלתם מענק חרבות ברזל למשרתי המילואים?. עדכון מספר חשבון והצהרה טלפונית

למענקי המילואים, ללא תלות במענקים אחרים, זכאים כל המשרתים. עד היום ל-90% מהזכאים בקבוצה זו שולמו תגמולי מילואים.
ל-10% מהקבוצה לא שולמו מענקים בשל חשבון בנק שגוי, מידע לא עדכני מצה״ל על התקופה, סטטוס עיסוק לא עדכני (למשל שכיר שהפסיק את עבודתו בסמוך לשירות) וכיוצא בזה. הביטוח הלאומי מטייב את הנתונים עבור משרתים אלו ויפנה אליהם באופן אישי.

תשלום למשרתים במילואים מענקי חרבות ברזל 
מי שקיבל את דמי מילואים של חודש אוקטובר אוטומטית לחשבון הבנק – יקבל גם את התגמול של חודש נובמבר באופן אוטומטי בתחילת חודש דצמבר, ללא צורך בהגשת תביעה.
מי שעדיין לא קיבל את התגמול של חודש אוקטובר וכן מי שהתחיל לשרת בנובמבר – אנחנו עושים את כל המאמצים לשלם לכם את התגמול באופן אוטומטי.

מה צריך לעשות אם לא קבלתם דמי מילואים מביטוח לאומי?.  אם לא תקבלו את התגמול עד לתאריך 10.12.2023 – עליכם להגיש תביעה אישית באתר שירות עצמי.

משכורת מילואים חרבות ברזל

משכורת מילואים חרבות ברזל

המענק המינימלי לאנשי המילואים היקרים מענק מילואים מתי מקבלים מענקים 2024

הסכום המינימלי שיועבר למשרתים ליום, הוגדל לתקופת המלחמה ב40% ויעמוד על 300 ש״ח ליום, דבר המיטיב עם משרתים המשתכרים שכר נמוך או לא מועסקים. מדובר בתוספת של למעלה מ2,500 ש״ח עבור חודש מילואים.

אם אני לא עובד ושררתי במילואים מה אקבל?. התגמולים ישולמו, למשרתי מילואים עצמאים ולמי שאינם עובדים, לחשבון הבנק כפי שמדווח במערכות ביטוח לאומי באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת תביעה.

ההטבה החדשה לקראת שנת המס 2024 מרשות המיסים למילואימניקים העצמאים 

תשלומי הביטוח הלאומי לבעלי עסקים שמשרתים במילואים לא יכללו בחישוב מחזור העסק לצורך קביעת מידת הפגיעה העסקית במהלך חודשי המלחמה ולא ישפיעו על גובה הפיצויים שיקבל בעל העסק.

לאור ההנחיה, גם בחודש דצמבר 2023, כמו בחודשים אוקטובר ונובמבר 2023, ירידת המחזורים של עסק תחושב ללא התייחסות לתשלומי הביטוח הלאומי לבעל העסק בגין ימי מילואים. זאת, לאור ההכרה כי בשל המלחמה תקופות המילואים הן ממושכות במיוחד, ותשלומי הביטוח הלאומי לבעל העסק אינם מפצים על הפגיעה העסקית הנובעת מהיעדרותו הממושכת מהעסק.

מה יקבלו המתנדבים למילואים מחו"ל?. ביטוח לאומי מילואים חרבות ברזל

משרתי מילואים שהגיעו מחו"ל להתנדב שימו לב – כדי לקבל את התשלום על שירותכם, פנה הביטוח הלאומי לקבלת הפרטים שלכם מצה"ל. אם המידע שיועבר יהיה מלא – תקבלו את התשלום אוטומטית לחשבונכם (גם אם תמסרו את חשבון הבנק בחו"ל). אם לא יהיו פרטים מלאים, מבטיחים במוסד, תתבצע פניה יזומה.

פעם בחודש ולא בסיום התקופה! כמה מקבלים תשלום מילואים ביטוח לאומי חרבות ברזל 

בעקבות המלחמה ולאור גיוס המילואים הרחב המגויסים יקבלו את התשלום עבור תקופת המילואים פעם בחודש.

עד מתי ההטבה בתוקף?. מעכשיו 22/10/2023 ועד להודעה חדשה.

מתי נכנס התשלום הראשון למילואימניקים?.  כבר בתחילת כל חודש ולא בתום תקופת השירות כפי שהיה עד היום.

איך עובר הכסף לבנק?. התשלום יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלכם, ללא צורך בהגשת תביעה.

עוד באתר לא קיבלתי כסף מביטוח לאומי מה עושים

האם צריך להגיש תביעת מילואים חרבות ברזל לקבל את המענק?.

לא!. . התשלום יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלכם, ללא צורך בהגשת תביעה. תקבלו את התשלום עבור תקופת המילואים יכנס לבנק באופן קבוע בתחילת כל חודש, ולא בתום תקופת השירות כפי שהיה עד היום.

חרבות ברזל כמה כסף מקבלים ליום שירות?. תגמולים לחיילי מילואים מענקי 2024 ללוחמים 

מינימום התגמול עבור יום מילואים הוא 215.17 ₪ ועבור חודש מילואים – 6,455 ₪ (נכון לשנת 2023). מקסימום התגמול עבור יום מילואים הוא 1,582.17 ₪ ועבור חודש מילואים – 47,465 ₪ (נכון לשנת 2023). הסכומים האישיים ייקבעו בהתאם לדיווחים ולהחלטת המוסד.

ביטוח לאומי מילואים חרבות ברזל תשלומים

ביטוח לאומי מילואים חרבות ברזל תשלומים

למה זכאים סטודנטים ושאינם עובדים במהלך השירות בחרבות ברזל 

כידוע לא מעט סטודנטים שאינם עובדים והיו בהתארגנות לקראת תחילת שנת הלימודים האקדמית גויסו בצווי 8. מכאן נשלח לכולם ברכת שתחזרו אלינו בשלום. ומה באשר למענק שלהם?. הם יקבלו את התשלום אוטומטית בתחילת חודש נובמבר, מבלי שיצטרכו להגיש תביעה. .

באיזה סכום מדובר?. מה יקבלו סטודנטים משרתי מילואים חרבות ברזל?.  

התגמול יהיה בסכום מינימלי בסך 215.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) ליום. בחודש נובמבר הוגדל הסכום ל 300 שח ליום.

מתי ביטוח לאומי משלם? שכר מילואים חרבות ברזל

מה עושה מי שטרם עדכן חשבון בנק?. עושה זאת בהקדם באמצעות האזור האישי באתר הביטוח הלאומי. ההרשמה מהירה ומתבצעת תוך מספר דקות.

מי משלם לשכירים את מענק המילואים חרבות ברזל?. 

הכסף יעבור ישירות למעסיקים. השכירים אמורים לראות את התשלום באמצעות התלוש והמשכורת החודשית. כמה מקבלים?. את השכר הרגיל בהתאם להסכם העבודה.

הקרן לסיוע למילואימניקים

משרד הביטחון הכריז על הקמת קרן הוקרה סיוע ותגמול עבור חיילים בשירות מילואים משרתי חרבות ברזל.

מה היקף הקרן?.  70 מיליון שח. הקרן תומכת במענקים לסטודנטים, תיקונים בבית ואובדן הכנסה.

למי תסייע הקרן?. למשרתי המילואים, בין היתר בגין נזקים כלכליים שנגרמו להם ולבני משפחתם בשל השתתפותם בלחימה.