תשואה מובטחת בקרן פנסיה: השינויים הגדולים בחיסכון הפנסיוני

תשואה מובטחת בקרן פנסיה: השינויים הגדולים בחיסכון הפנסיוני

עד היום היו רגילים עמיתי קרנות הפנסיה והעמיתים לשמוע מהמשווקים כי לקרן יש יתרון ענק בדמות הבטחת תשואה על חלק מהכספים. אולם השינויים האחרונים והפסקת הנפקת אגח מיועדות תביא לשינוי מהותי במוצר ובניהול הסיכונים של הקרנות. תשואה מובטחת בקרן פנסיה: השינויים הגדולים בחיסכון הפנסיוני.

תשואה מובטחת בקרן פנסיה

תשואה מובטחת בקרן פנסיה

השינויים הגדולים בהבטחת התשואה בקרנות הפנסיה.

עד לשינוי הנוכחי בו תפסיק המדינה את להנפיק אגרות חוב מיועדות, חלק מעמיתי קרנות הפנסיה זכו להבטחת תשואה חלקית על כספי החיסכון. להלן עיקרי השינויים:

שינוי מספר 1 כבר בוצע הלכה למעשה 

ממצב שבו כולם היו זכאים ל30% אגח בריבית שנתית של 4.86% שונה הרכב הזכאים כך שהפנסיונרים והעמיתים המבוגרים מקבלים את מרבית התשואה המובטחת. זה היה פתרון הסנדלרים של המדינה לרשת ביטחון כלכלית לחוסכים לפנסיה.

שינוי מספר 2 ייכנס לתוקף בשנה הקרובה

ייכנס לתקוף בקרוב עם אישור חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021,. הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה. לפי התיקון המוצע תפסק הנפקת האג"ח המיועד ואת מקומה יתפוס מנגנון חדש, ככל הנראה נחות ביחס לקודמו.

איזה ריבית מובטחת יקבלו החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות?

המנגנון החדש יבטיח את המשך ההגנה על יציבות התשואות בחיסכון הפנסיוני בקרנות הפנסיה, באופן שאינו מביא לפגיעה כלשהי בעמיתי קרנות הפנסיה. כך לטענת האוצר.

ביסוד הטענה עומדת העובדה ש- 30% מנכסי קרן הפנסיה שהוגבלו במנגנון הישן בתשואה שנתית של 4.86% (צמודה למדד). כספים יושקעו מעתה בשוק ההון בו וייהנו מהבטחה לתשואה שנתית של 5% (צמודה למדד).

אם עד עכשיו העמיתים יכלו לישון בשקט יחסי…. מעכשיו יתחיל משחק תשואות של חתול ועכבר. 

מריביות אלו יש לקזז דמי ניהול מהחיסכון המצטבר אותן גובה קרן הפנסיה ויכולים להגיע לכדי 0.5% בשנה.

איך פועל מנגנון התשואה החדש של קרנות הפנסיה?

לפי המנגנון החדש, ככל שהתשואה השנתית שהושגה תהיה נמוכה מ-5% (צמודה למדד), המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש וככל שהתשואה שהושגה תהיה גבוהה מ-5% (צמודה למדד) הקרנות יעבירו לקרן להבטחת תשואה סכום כסף בשווי ההפרש, כך שמצבם של העמיתים לא יורע לעומת המנגנון הישן.

בנוסף, המנגנון החדש יתרום לשכלול שוק ההון הישראלי באמצעות הגברת הסחירות והנזילות בבורסה.

החסרונות של המודל החדש

לקרנות הפנסיה יש אינטרס לייצר תשואה עודפת לעמיתים מכמה סיבות עיקריות:

  1. תשואות טובות מסייעות לתחרות בין קרנות הפנסיה החדשות המקיפות.
  2. התשואות הגבוהות מסייעות בשימור תיק ומניעת מעבר עמיתים בין קרנות
  3. על רקע תשואות גבוהות ניתן לגבות דמי ניהול גבוהים יותר.
  4. ככל שהתשואה לעמית גבוהה יותר, כך הקרן מגדילה את היקף הנכסים המנוהלים. חברת הניהול תגבה יותר עמלות מחשבונות העמיתים.

ארבעת עקרונות התשואה, יתקלו כעת במכשול חדש. מדוע לקרן הפנסיה להתאמץ ולהשיג תשואה גבוהה מ-5%.

בשעה שהריבית העודפת תופנה לקרן שאינה נזקפת לטובתה.