תכנון פנסיוני – הפעולה שעושה את ההבדל

כמו בכל תבשיל גם בהסדר הפנסיוני הסוד הוא במרכיבים ובתמהיל . התשובה לשאלה כמה ביטוח צריך לרכוש והתאמתו לרכי המבוטח ולאופיו יכולים ליצור את ההבדל בין פרישה בכבוד לזקנה קשה ולבין משפחה מוגנת ביטוחית ולמשפחה אבודה במקרה פטירה חו"ח , של אחד המפרנסים. 

התכנון הפיננסי יאפשר לגדיל את החיסכון באמצעות אותו כסף המופרש ממילא ולשפר את הפוליסות הקיימות אם יש ברשותו. בתכנון הפיננסי הנפוץ איש המקצוע ייחשב ביחד עם שני בני הזוג את הנושאים הבאים :  

  • חישוב הצורך בדאגה לשאירים – כמה ובאיזה סוג ביטוח נדרש למקרה פטירה
  • חישוב הצורך הנדרש למקרה נכות  ואובדן של כושר העבודה לפי הסיכון המקצועי 
  • חישוב הצורך לרמת חיים נאותה לאחר הפרישה והאם החוסך מנצל את כל הטבות המס 
  • התאמת מסלולי ההשקעה לגילו ואופיו של החוסך ופיזור הכספים לפי גיל והעדפות משקיע

מענק מלחמה חרבות ברזל הגשת בקשה