תחזית קצבה צפויה

כמה פנסיה תהיה לי ? תחזית קצבה צפויה

תחזית קצבה צפויה נותנת אומדן לפנסיית הזקנה הצפויה בגיל הפרישה. לכל מוצר שבו מתבצע חישוב תחזית קצבה צפויה יש רמה מסוימת של אי ודאות , בהתאם לתקופה שנותרה עד גיל תחילת קבלת הקצבה , תנאי ההשקעה בפוליסה ומסלולי ההשקעה שעומדים לרשות החוסך.

מה עדיף פנסיה או ביטוח מנהלים תחזית קצבה צפויה

בפוליסות הוותיקות שמבטיחות גם תשואה תשואה וגם מקדם קצבה מובטח מפני עליה בתוחלת החיים תחזית קצבה צפויה המתקבלת מהחישובים מוגדרת ברמת ודאות גבוה התלויה בעיקר בהמשך ההפקדות לחיסכון עד תום תקופת הביטוח.

 בפוליסות שמבטיחות רק את מקדם הזקנה ולא את התשואה ( משתתפות ברווחים ) רמת הוודאות היא נמוכה יותר ותלויה בתנודתיות של ששוק ההון. 

מה שווה החישוב אם הקצבה לא מובטחת ?

בקרנות הפנסיה החדשות , שמבטיחות תשואה על 30% מכספי החיסכון , ישנה בעיה אמוד פנסיית זקנה מכיוון שהמקדמים משתנים בכל פעם שתוחלת החיים עולה. בעשור האחרונה חוו עמיתי הקרנות כ 5 שינויים שהקטינו את הקצבה הצפויה שלהם. המשמעות היא שכל חוסך בקרן הפנסיה יצטרך להפקיד בכל חודש יותר כסף על מנת לצבור את אותה פנסיה צפויה. באופן עקרוני אין ודאות שהחוסך אכן יצליח להגיע לפנסיית המטרה שלו מכיוון שאין ערובה והגנה בקרן הפנסיה לעלייה בתוחלת החיים. 

2022 שווה לחסוך בביטוחי מנהלים ?

הבטחת המקדם והניסיון ליצור מימד של וודאות בהסדר הפנסיוני מביאה לפיצול השכר המבוטח בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים בחברת הביטוח. פוליסת הביטוח מקנה מימד של הבטחת המקדם ואילו קרן הפנסיה מקנה מימד חלקי של הבטחת כספי החיסכון מפני ירידות חדות בבורסה כפי שקרה בשנת 2007.  

חישוב פנסיית השקנה הצפויה מצריך חישוב של הפנסיה מכל מוצר חיסכון בנפרד . חלק מהחיסכון ישולמו לחוסך בצורה של הון ובמידת  הצורך ניתן להמיר את הסכום החד פעמי לקצבה חודשית. 

 [si-contact-form form='1']

 • קרן הפנסיה פסגה מחשבון
 • מחשבון קרן הפנסיה אלטשולר שחם
 • מחשבון קרן הפנסיה אקסלנס נשואה החל מיום 1.1.14 הועברו קרנות הפנסיה של אקסלנס לניהול חברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ .
 • מחשבון קרן הפנסיה הלמן אלדובי
 • הפניקס פנסיה – היה הראשון לדווח על מחשבון ברשת
 • מחשבון קרן הפנסיה הראל גלעד פנסיה
 • מחשבון קרן הפנסיה יובלים
 • מחשבון קרן הפנסיה מבטחים החדשה
 • מחשבון קרן הפנסיה מגן זהב
 • מחשבון מיטב פנסיה מקיפה
 • מחשבון פנסיה מיטבית עתודות
 • מחשבון מקפת אישית
 • מחשבון פסגות פנסיה מקיפה