שכר מינימום חופש גדול 2018 טבלאות שכר

שכר מינימום חופש גדול 2018 טבלאות שכר

שכר מינימום חופש גדול 2018 טבלאות  ! טבלאות שכר מינימום לנוער חופש גדול 2018 . טבלאות מעודכנות של שכר מינימום חופש גדול 2018 לפי גיל לקבלת שכר הוגן לשעת עבודה בחופש הגדול 

שכר מינימום חופש גדול 2018 טבלאות שכר

שכר המינימום לנוער בחופש נקבע על פי גיל העובד בחודש העבודה. שכר המינימום לנוער התעדכן וגם שעות העבודה השבועיות התעדכנו ביחד עם שכר מינימום חופש גדול 2018. להלן טבלאות עדכניות :

שכר מינימום לנוער עד גיל 16 

שכר מינימום לשעה נער/ה עד גיל 16 21.45 ש"ח לשעה
שכר מינימום לחודש נער/ה עד גיל 16 3,710 ש"ח לחודש לפי 40 שעות שבועיות ועד 173 שעות בחודש

שכר מינימום לנוער עד גיל 17

שכר מינימום לשעה נער/ה עד גיל 17 22.98 ש"ח לשעה
שכר מינימום לחודש נער/ה עד גיל 17 3,975 ש"ח לחודש לפי 40 שעות שבועיות ועד 173 שעות בחודש

שכר מינימום לנוער עד גיל 18

שכר מינימום לשעה נער/ה עד גיל 18 25.43 ש"ח לשעה
שכר מינימום לחודש נער/ה עד גיל 18 4,399 ש"ח לחודש לפי 40 שעות שבועיות ועד 173 שעות בחודש

שכר מינימום לחניך 60% משרה

שכר מינימום לשעה נער/ה עד גיל 18 18.38 ש"ח לשעה
שכר מינימום לחודש נער/ה עד גיל 18 3180 ש"ח לחודש לפי 60% משרה

מה כולל שכר מינימום לנוער 

  1. נסיעות אינן כלולות במסגרת שכר עבודה לנוער 
  2. שכר המינימום לכל שעת עבודה יהיה בהתאם לגיל ביום העבודה.
  3. אם יש לעובד יום הולדת באמצע החודש השכר מאותו יום והלאה יגדל בהתאם גם אם מדובר באמצע החודש 
  4. על המעביד לשלם כל הוצאה נוספת כמו ביטוח לאומי אך לנערים לא מגיע פנסיה חובה
  5. מס הכנסה ככל שיהיה לנער ישולם על ידי העובד 

תקנות שכר מינימום לנערים עובדים בחוק שכר מינימום 

שכר מינימום לנער עובד מעוגן בתקנות תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987* ועיקרם מובא בגוף התקנות סעיף 4 שכר מינימום לחניך ובסעיף  5 שכר מינימום לחניך . 

תקנות שכר מינימום לנוער נותנות את הדעת להיקף המשרה

סעיף 4 תקנות שכר מינימום לנוער 

4. שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה, יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

(א) לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;

(ב) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;

(ג) לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה – 83%.

סעיף 5 שכר מינימום לשעה תק' תשנ"ו-1995

5. שכר המינימום שישולם לחניך המועסק במשרה מלאה הוא 60% משכר המינימום כמשמעותו בחוק.

שכר מינימום לשעה תק' תשנ"ו-1995

5א. שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי החל עליו לפי תקנות 3 עד 5, לפי הענין.