קרנות הפנסיה של ישראל

 קרנות הפנסיה של ישראל 


בעמוד זה מוצגות קרנות הפנסיה של ישראל . אלו הקרנות החדשות שמאפשרות כיום הצטרפות עמיתים חדשים והן למעשה קרנות מסוג DC , בניגוד לקרנות העמיתים שפעלו בעבר ופעלו על בסיס DC רכישת זכויות עבור כל הפקדה שבוצה לקרן

קרנות הפנסיה של ישראל מונות כיום 13 קרנות פניה חדשות. בעבר פעלו 16 קרנות אך חלקן מוזגו לקרנות אחרות על מנת לחסוך עלויות ואחת , קרן הפנסיה דניאל של הכשרת היישוב, נסגרה מחוסר כדאיות כלכלית.


בדיקת חיסכון פנסיוני |  איתור כספים אבודים | הלוואות באתר MAX | בדיקת חיסכון פנסיוני | החזרי מס


 

שם קרן הפנסיה לחץ לאתר אינטרנט תשואה ממוצעת
5 שנים אחרונות
עודף / גרעון
אקטוארי
איילון-פיסגה  פנסיה איילון 6.83% 0.40%
מקפת אישית  פנסיה מגדל מקפת 7.76% -0.26%
מיטב דש מקיפה  קרן פנסיה מיטב דש 7.59% 0.03%
מגן זהב – הקרן נסגרה ומוזגה לאיילון פסגה – – – -0.36%
מבטחים החדשה  מבטחים פנסיה 7.98% -0.59%
מיטבית – עתודות כלל פנסיה  כלל פנסיה 8.23% 0.09%
הראל מנוף  פנסיה מורים מנוף 7.95% 0.34%
אקסלנס נשואה פנסיהמוזגה להפניקס פנסיה אקסלנס הפניקס – – – -0.35%
הפניקס פנסיה מקיפה  פניקס פנסיה 7.21% 0.78%
הראל גילעד  הראל פנסיה 8.13% 0.02%
הלמן – אלדובי  פנסיה הלמן אלדובי 5.63% 0.74%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה אלטשולר פנסיה 8.32% 0.17%
פסגות מקיפה  פסגות פנסיה – – – -0.17%

קרנות הפנסיה של ישראל – נתוני התשואה כפי שהוצגו באתר פנסיה נט בתאריך 19/11/2014. תשואה ממוצע חמש שנים מוצגת רק לקרן פנסיה שייתה קיימת בחמש השנים האחרונות. עודף גרעון אקטוארי מעיד על איכות ניהול הסיכונים בקרן הפנסיה