קצבת ניידות ביטוח לאומי זכויות 2022 מה מקבלים

קצבת ניידות ביטוח לאומי זכויות למקבל קצבה

קצבת ניידות של ביטוח לאומי טומנת בחובה הטבות נלוות במגוון מוסדות ממשלה על מנת להקל על יכולת ההשתכרות והקיום של קצבת ניידות ביטוח לאומי זכויות. כולל עדכון קצבאות נכות של ביטוח לאומי לשנת 2022. 

קצבת ניידות ביטוח לאומי

קצבת ניידות ביטוח לאומי

קצבאות נכות וניידות ביטוח לאומי זכויות

הזכויות ניתנות בגופים המעניקים הנחות למקבלי קצבת ניידות על ידי רשימות שמעביר הביטוח הלאומי , אך כידוע כמו בכל תהליך של מימוש זכויות עליכם להבטיח ולוודא קבלת ההטבה . לפניכם רשימת זכויות והנחות למקבלי קצבת נידות ביטוח לאומי .  ההנחות מיועדות למי שסיים תהליך מימוש זכויות רפואיות בביטוח לאומי .

רשימת זכויות למקבלי קצבת ניידות מביטוח לאומי

​מוגבל בניידות שרכש רכב באמצעות הלוואה עומדת ומקבל קצבת ניידות, זכאי לשירותי גרירה, ללא רכב חלופי.

מ-11.2.22 תעניק חברת "ממסי שירותי דרך" את שירותי הגרירה במקום חברת "זברה שירותי רכב".
מספר הטלפון של מוקד הפניות לשירותי הגרירה 5202*

כמה מקבלים קצבת נכות מביטוח לאומי 2022

כמה כסף מקבלים מביטוח לאומי הקצבאות החדשות לפי אי כושר

100% נכות אי כושר עבודה קצבה 3,700 שח

75% אחוזי נכות של ביטוח לאומי יזכו בקצבה של 2,552 שח לחודש

עבור 65% אחוזי נכות אכע יעביר הביטוח הלאומי לחשבון הבנק קצבה חודשית בגובה 2,273 שח

מי שבצע מימוש זכויות וקבל 60% אחוז נכות יקבל לחשבון הבנק קצבה חודשית 2,135 שח

הקצבאות החדשות ייכנסו לתוקף עם אישור הממשלה והכנסת ולמעשה יהיו בתוקף החל משנת 2022.

הטבות במס רכישה מעניק ההנחה משרד האוצר

זכאים: נכה משיתוק או קטוע יד או קטוע רגל, המוגבלים בניידות בשיעור 50% לפחות.
איך מקבלים: יש לפנות  ללשכת מיסוי מקרקעין, עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבה.

 

סיוע בשכר דירה לזכאים המוסד לביטוח לאומי מעניק הטבה משרד השיכון והבינוי

תיאור הטבה : סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות
זכאים מקבלי קצבאות נכות וניידות שזקוקים לכיסא גלגלים.
איך מקבלים את הטבה :לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.
הטבה נוספת היא סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה החיוניים לניידות בדירה ולדרכי הגישה אליה, וכן הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה

זכויות והטבות למקבלי קצבת נידות במשרד הבריאות

ההטבה : סיוע במימון מכשירים לניידות ושיקום
מי זכאי להטבה תושבים ישראל בעלי נכות קבועה, השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות והוכרו על ידי ביטוח לאומי
את ההטבה ניתן לקבל על ידי פניה למרופא משפחה של קופת חולים שלך פרטים נוספים לשכת הבריאות המחוזית הקרובה למקום מגוריו של המבקש.

שירותי גרירה למקבלי קצבת נידות

הביטוח הלאומי מעביר לחברת הגרירה, בתחילת כל רבעון, רשימות של מי שעשויים להיות זכאים לשירותי גרירה. מספר הטלפון של מוקד הגרירה של חברת "זברה" – 2113* או 03/5105070.

מימוש זכויות ביטוח לאומיי אמצעות חברה פרטית או על ידי עורך דין מומחה לתביעות ביטוח לאומי אינה מסתיימת עם קביעת וועדה רפואית של ביטוח לאומי על גובה אחוזי נכות וקצבאות נוספות. לאחר קבלת הודעה מביטוח לאומי על קבלת אחוזי נכות יש להכיר היטב את ההטבות למקבלי קצבאות ביטוח לאומי ולפנות לכל מוסד על מנת לקבל את מלוא הטבות ביטוח לאומי , פטור ממס הכנסה והנחות בארנונה בעירייה .

קצבאות חודשיות וזכויות נוספות ממשרדי ממשלה הנחות בארנונה הנחות מס רכישה ושירותים חינם ממוסדות ומגופים פרטיים לפי רשימות הביטוח הלאומי 2022 פטור מס