קצבת ילד נכה 2024 הסכומים החדשים

קצבת ילד נכה 2024 הסכומים החדשים ביטוח לאומי

בשורה חשובה לזכאי הביטוח הלאומי. עם תחילת השנה האזרחית פרסם המוסד לביטוח לאומי את הסכומים המעודכנים של הקצבאות. מה בכתבה?. קצבת ילד נכה 2024 הסכומים החדשים . התשלומים החדשים ייכנסו לתוקף החל מחודש ינואר.

קצבת ילד נכה 2024 הסכומים החדשים ביטוח לאומי

קצבת ילד נכה 2024 הסכומים החדשים ביטוח לאומי

כמה מקבלים בכל חודש?. קצבת ילד נכה 2024 הסכומים החדשים ביטוח לאומי

קצבת ילד נכה הקצבה שנת 2024 לעומת שנת 2023
50%

מקצבת יחיד מלאה

1,771 1,676
100%

מקצבת יחיד מלאה

3,479 3,295
112%

מקצבת יחיד מלאה

4,099 3,882
188%

מקצבת יחיד מלאה

6,542 6,194
235%

מקצבת יחיד מלאה

8,313 7,873
תוספת למונשם לפי דרגות נכות

(100%, 112%, 188%)

9,813 9,293
תוספת לזכאי ברמה 188% המעסיק שני מטפלים 6,542 6,195

הסכומים הבסיסיים שמקבל ילד נכה מביטוח לאומי

גמלת ילד נכה עולה גם היא, וילד עם 100% נכות, הקצבה עבורו תעלה מ-3,295 ₪ ל-3,479 ₪. עלייה של 184 ₪. תוספת לילד מונשם עם נכות תעלה החל מינואר מ-9,293 ₪ ל-9,813 ₪ – עלייה של 520 ₪.

עוד באתר מענקי חרבות ברזל הודעה על תאריכי תשלום

שירותים מיוחדים 2024 מה הסכום החודשי המעודכן?. 

קצבת שירותים מיוחדים שמיועדת לאנשים עם נכות קשה יותר, עולה גם היא בהתאם לשכר הממוצע בסך של בין 95 ₪ ל-520 ₪, בהתאם לאחוזי הנכות והקושי.

למדד המחירים לצרכן ולשכר הממוצע במשק איך מחשבים את הקצבאות החדשות?. 

קצבאות הביטוח הלאומי עולות עם תחילת שנת 2024 בהתאם למדד המחירים לצרכן ולשכר הממוצע, לפי חוק הביטוח הלאומי.  כזכור, קצבאות נכות הכוללות את הקצבאות: 'נכות כללית', 'שירותים מיוחדים' וגמלת 'ילד נכה' הן הקצבאות היחידות המוצמדות לשכר הממוצע, וזאת לאחר הרפורמה בנכות שעברה באופן סופי בשנת 2021.   השנה, השכר הממוצע עלה ב- 5.6% והחל מחודש ינואר 2024 יעודכנו קצבאות הביטוח הלאומי, וקצבת נכות כללית בדרגה של אי כושר השתכרות מלאה תעמוד על 4,291 ₪ בעוד ששנה שעברה היא עמדה על 4,063 ₪.

בירורים מול ביטוח לאומי טלפון שירות לקוחות

בירורים שוטפים שאלות ובקשות ניתן להגיש באמצעות שיחה למוקד שירות הלקוחות. נכון, לעיתים זמני ההמתנה יכולים להיות ארוכים, אך ייתכן שבחלק מהמקרים זה עדיף על י פני קביעת תור בסניף. לאן מתקשרים?. מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345.

את יתר הבירורים, העתיק מסמכים ומכתבים ניתן להדפיס באמצעות אתר אישי ביטוח לאמי, בכניסה עם שם משתמש וסיסמא או באמצעות סיסמא חד פעמית הנשלחת לטלפון הנייד.