פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה

פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה

זה לא סוד שיש כיום פערים מגדריים בשוק העבודה. מדובר לא רק בשכר שונה ומפלה באותו תפקיד ולעיתים באותו מקום עבודה. אלא על נוהל פסול שהשתרש בישראל וגורם לתופעת פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה.

פערי שכר בין נשים וגברים באותה עבודה כתבה

פערי שכר בין נשים וגברים באותה עבודה כתבה

שנת 2021 מדגישה את פערי השכר

כשנבחנים השינויים בשעות העבודה בפועל ביחס לשנה שעברה, עולה שהחל מחודש יוני ואילך וגם בסגר השני סך שעות העבודה של נשים ירד פחות מזה של גברים. התעסוקה המגדריים עדיין קיימים אך צומצמו במעט ביחס לפערים אשתקד.  בשנת 2019 סך שעות העבודה בפועל של נשים היה נמוך בכ-29% ביחס לסך שעות העבודה של גברים, לעומת כ-27% במחצית השנייה של שנת 2020 .

מודעות גוגל 


מדוע ישנם פערי שכר בין נשים וגברים בישראל

ניתן לשייך את התרחבות הפער המגדרי במשבר בעיקר לרמות השכר הנמוכות יותר של נשים בהשוואה לגברים נובעות בעיקר מהיקפי משרה נמוכים יותר.

נשים משתכרות בממוצע פחות מגברים ומשתייכות בשיעורים גבוהים יותר לחמישוני ההכנסה הנמוכים 13% מהגברים. שימו לב, בגילאי 64-25 שהיו מועסקים בחודש ינואר 2020 שויכו בשנת 2018 לחמישון השכר הנמוך בעוד שבקרב הנשים מדובר על 21%1 בלבד.

זאת כשלאורך כל חודשי המשבר ניכר שהפגיעה התעסוקתית הייתה חריפה יותר ככל שרמת השכר הייתה נמוכה יותר, הן עבור גברים והן עבור נשים.

עוד באתר חיסכון בקרן השתלמוות

פער המשכורות יוצר בעיה גדולה יותר בפנסיה לנשים

הבעיה ארוכת הטווח הנובעת מהפערים- כל יחידת שכר המייצגת פער, יכולה לייצג מספר יחידות שכר נוספות בפערי הפנסיה והחיסכון לגיל פרישה בין גבר לאשה. שלא לדבר על החוקים המפלים בתחום זה. גיל הפרישה לנשים הוא 64 בעוד גיל הפרישה לגברים הוא 67.

יועצי פנסיה ומומחי חיסכון רואים בכך בעיה שרוכבת על בעיה מבנית נוספת. נשים יוצאות לחופשת לידה, עסוקות לא מעט בגידול הילדים, מודרניזציה או לא, הן מצליחות לחסוך פחות, בפחות שנות עבודה.

הבדלי שכר נשים גברים 2021 לפי מגזרים

ניתוח שלוקח בחשבון את מכלול הגורמים הנצפים, מעלה שהסיכוי של נשים בגילאי העבודה העיקריים שעבדו בשנת 2018 להישאר מועסקות היה נמוך מזה של גברים סביב הסגרים. המשבר הכלכלי פשוט החמיר אצלן.
בחודשים מרץ עד מאי וספטמבר עד דצמבר( וגבוה מזה של גברים בחודשי הקיץ )יוני עד אוגוסט(.11 הירידה החדה יותר שנצפתה בתעסוקת נשים לעומת גברים במשבר בולטת בעיקר בקרב 12 בקרב הורים לילדים קטנים ונכונה בפרט לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית.

שכר נשים באוכלוסייה החרדית והערבית

האוכלוסיות הערבית והחרדית הסיכוי של נשים להיפגע תעסוקתית לא היה גבוה מזה של הגברים בממוצע לאורך שנת 2020 ,כשמפקחים על יתר המשתנים. בדומה לממצאים מהניתוח התיאורי, גם מהניתוח האקונומטרי עולה שפערי התעסוקה המגדריים במחצית השנייה של שנת 2020 הצטמצמו במעט ביחס לפערים אשתקד, כשנבחנים השינויים בשעות בפועל

חישובים פערי שכר בין נשים וגברים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אתר הפנסיה והחיסכון של ישראל מביא לכם כתבה אודות פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה מחקר חדש 2021 אודות פערי השכר בין גברים ונשים בשוק התעסוקה בישראל כל המספרים המאוששים את ההנחת פערי השכר מגדריים בישראל