פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה

פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה

זה לא סוד שיש כיום פערים מגדריים בשוק העבודה. מדובר לא רק בשכר שונה ומפלה באותו תפקיד ולעיתים באותו מקום עבודה. אלא על נוהל פסול שהשתרש בישראל וגורם לתופעת פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה.

פערי שכר בין נשים וגברים באותה עבודה כתבה

פערי שכר בין נשים וגברים באותה עבודה כתבה

שנת 2024 מדגישה את פערי השכר

כשנבחנים השינויים בשעות העבודה בפועל ביחס לשנה שעברה, עולה שהחל מחודש יוני ואילך וגם בסגר השני סך שעות העבודה של נשים ירד פחות מזה של גברים. התעסוקה המגדריים עדיין קיימים אך צומצמו במעט ביחס לפערים אשתקד.  בשנת 2019 סך שעות העבודה בפועל של נשים היה נמוך בכ-29% ביחס לסך שעות העבודה של גברים, לעומת כ-27% במחצית השנייה של שנת 2020 .

מודעות גוגל 


מדוע ישנם פערי שכר בין נשים וגברים בישראל מחקר חדש 2024

ניתן לשייך את התרחבות הפער המגדרי במשבר בעיקר לרמות השכר הנמוכות יותר של נשים בהשוואה לגברים נובעות בעיקר מהיקפי משרה נמוכים יותר.

נשים משתכרות בממוצע פחות מגברים ומשתייכות בשיעורים גבוהים יותר לחמישוני ההכנסה הנמוכים 13% מהגברים. שימו לב, בגילאי 64-25 שהיו מועסקים בחודש ינואר 2020 שויכו בשנת 2018 לחמישון השכר הנמוך בעוד שבקרב הנשים מדובר על 21%1 בלבד.

זאת כשלאורך כל חודשי המשבר ניכר שהפגיעה התעסוקתית הייתה חריפה יותר ככל שרמת השכר הייתה נמוכה יותר, הן עבור גברים והן עבור נשים.

עוד באתר חיסכון בקרן השתלמות

פער המשכורות יוצר בעיה גדולה יותר בפנסיה לנשים

הבעיה ארוכת הטווח הנובעת מהפערים- כל יחידת שכר המייצגת פער, יכולה לייצג מספר יחידות שכר נוספות בפערי הפנסיה והחיסכון לגיל פרישה בין גבר לאשה. שלא לדבר על החוקים המפלים בתחום זה. גיל הפרישה לנשים הוא 64 בעוד גיל הפרישה לגברים הוא 67.

יועצי פנסיה ומומחי חיסכון רואים בכך בעיה שרוכבת על בעיה מבנית נוספת. נשים יוצאות לחופשת לידה, עסוקות לא מעט בגידול הילדים, מודרניזציה או לא, הן מצליחות לחסוך פחות, בפחות שנות עבודה.

פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה הסיבות והמסקנות

פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה הסיבות והמסקנות

הבדלי שכר נשים גברים 2024 לפי מגזרים

ניתוח שלוקח בחשבון את מכלול הגורמים הנצפים מעלה מסקנות עגומות באשר לפערי שכר מגדריים.

הסיכוי של נשים בגילאי העבודה העיקריים שעבדו בשנת 2018 להישאר מועסקות היה נמוך מזה של גברים.

המשבר הכלכלי פשוט החמיר אצלן.

שכר נשים באוכלוסייה החרדית והערבית

ומה באשר לאוכלוסיות הערבית והחרדית?. 

הסיכוי של נשים להיפגע תעסוקתית לא היה גבוה מזה של הגברים בממוצע לאורך שנים. מתי זה קורה?. כשמפקחים על יתר המשתנים. גם מהניתוח האקונומטרי עולה:

פערי התעסוקה המגדריים במחצית השנייה של שנת 2020 הצטמצמו במעט ביחס לשנים קודמות. 

חישובים פערי שכר בין נשים וגברים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אתר הפנסיה והחיסכון של ישראל מביא לכם כתבה אודות מחקר חדש 2024 אודות פערי השכר בין גברים ונשים בשוק התעסוקה בישראל כל המספרים המאוששים את הנחת פערי השכר מגדריים בישראל.