פנסיה פטורה ממס לעצמאים שסגרו את העסק

פנסיה פטורה ממס לעצמאים שסגרו את העסק

האם המשבר הכלכלי מביא אתו צדק פואטי לתחום המיסוי הפנסיוני לעצמאים? ייתכן מאד. ביים אלו נכתבות התקנות המאפשרות לעצמאים למשוך פנסיה פטורה ממס לעצמאים שסגרו את העסק. בדומה לשכיר שהוא ומעסיקו הפקידו לקופת החיסכון הפנסיוני והוא זכאי למשוך פיצויים פטורים בעת עזיבת עבודה.

מתי עצמאי יכול למשוך פנסיה ללא מס הכנסה לפני גיל פרישה

התנאים למשיכה כפי שנקבעו בתקנות:
1. עצמאי שסגר את העסק, והעסק אינו פעיל יותר
2. ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בוצעו על פי חוק, במשך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות
3. עברו לפחות 36 חודשים מהמשיכה הקודמת

שר האוצר, ישראל כ״ץ: ״בנוסף לרשת הביטחון הכלכלית שפרשנו, קיימת חשיבות רבה למתן סיוע מיידי לציבור העצמאיים במטרה להעניק להם כלים להתמודדות עם המשבר עד להתאוששות המשק. התקנות החדשות יאפשרו משיכת כספים מהחיסכון הפנסיוני בפטור ממס הן בעתות משבר והן בעת הפסקת עבודה בשגרה, בדומה לציבור השכירים. אמשיך לפעול באחריות ובמקצועיות לטובת חיזוק המשק הישראלי בכלל וציבור העצמאיים בפרט".

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת: "המהלך נועד לאפשר לציבור העצמאים בישראל למצות את זכויותיהם ובכך להגביר את השוויוניות בתחומי החיסכון ארוך הטווח. התקנות יאפשרו, בפעם הראשונה מנגנון דומה לדמי האבטלה של שכירים, לעצמאים שהופסקה פעילותם העסקית, ועומדים בתנאים שנקבעו בחוק, להשתמש בחלק מכספי החיסכון הפנסיוני שחסכו במטרה לשמור על נזילות משק הבית בתקופה מאתגרת זו. אני מודה לשר האוצר, ישראל כ"ץ וסגנו יצחק כהן, על קידום והובלת המהלך, נמשיך לעבוד יחד למען ציבור החוסכים בישראל".