פנסיה חובה

פנסיה חובה
מדריך פנסיה חובה למעסיק ולעובד

ID-10013183Image courtesy of graur razvan ionut at FreeDigitalPhotos.net

ייעוץ אישי פרטי בנושאי פנסיה חובה מהמומחים של אתר הפנסיה – השאירו פרטים באתר לקבלת שיחה ראשונית מיועץ לנושאי פנסיה חובה ! ייעוץ חובה למעסיקים

ביטוח פנסיוני זה לא צחוק. לכן המחוקק לקח את הנושא בשתי ידיים והסדיר את תקנות פנסיה חובה .  החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל בעייתי וחוסכים רבים לפנסיה אינם מודעים שלמרות שהם חוסכים מדי חודש לפנסיה הקצבה הצפויה להם בעת פרישה מעבודה צפויה להיות נמוכה עקב פדיון פיצויים ומשיכות כספים לאורך השנים.

מאז שנת 2008 חייב כל מעסיק להפריש לעובדיו לפי החוק לחיסכון פנסוני הכולל כיסוי לאובדן כושר עבודה. במשחק הזה אין חוכמות ומשרד התעשיה והמסחר אוכב את צו פנסיה חובה בצורה קשה. מעסיק שלא משלם או חושב שיעשה חוכמות חשוף לקנסות ועיצומים לא נעימים.

כמה כסף צריך הפריש עבור הסדר פנסיה חובה
החל מיולי 2016 בעקבות צו הרחבה
תגמולי מעביד יעמדו על סך 6.25% תגמולי מעסיק בקרן פנסיה
תגמולי עובד יעמדו על 5.75%
שיעור הפיצויים לא ייפחת מ 6%
עובדים שיש להם הסדרא טוב יותר הנקרא הסדר מיטיב שבו שיעורי ההפרשות גבוהים יותר, ימשיכו ליהנות מתנאיהם המשופרים ולא יצטרכו לעבור את השנמוך. המעסיק תמיד יכול להפריש לעובד בהסדר פנסיה חובה את המקסימום של הכספים הקבועים בחוק .

ממתי צריך לתת לעובד פנסיית חובה גיל זכאות פנסיה חובה
אשה מגיל 20
גבר מגיל 21
בעלי ותק של 6 חודשים במקום העבודה אצל המעסיק

תקרת שכר לפנסיית חובה = שכר ממוצע במשק

 

[si-contact-form form='1']

צו הרחבה פנסיה חובה ןוהגדלת הפרשות להורדה מאתר הפנסיה של ישראל לחצו כאן והורידו את הקובץ צו הרחבה פנסיה חובה מעודכן יולי 2016