פנסיה גילעד קיצוץ קצבאות פברואר 2021

פנסיה גילעד קיצוץ קצבאות פברואר 2021

קרן הפנסיה הוותיקה גלעד הודיעה לעמיתים על הורדת הקצבה החודשית המשולמת להם. סביבת הריבית הנמוכה בעולם לחצה את המאזן האקטוארי. אתר הפנסיה הישראלי- פנסיה גילעד קיצוץ קצבאות פברואר 2021

פנסיה גילעד קיצוץ קצבאות פברואר 2021

פנסיה גילעד קיצוץ קצבאות פברואר 2021

גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ

לפי הודעת הקרן ( אתר גלעד 2/2/2021 ) , נכתב כי בימים אלו משלמת גילעד לגמלאי הקרן את גמלת חודש ינואר 2021. בשל גרעון אקטוארי אליו נקלעה הקרן הנובע מהירידה המתמשכת בשערי הריבית ומשבר הקורונה, נאלצת גילעד להפחית את הגמלה בשיעור 5.16%.

הסיבות העיקריות, לפי הסבר הקרן, נובעות מ:  

  • הירידה הדרמטית בריביות בשנים האחרונות
  • המשבר הכלכלי שהחל בשנת 2020
  • גרעון אקטוארי במאזן של הקרן של הקרן הוותיקה 

שירות לקוחות גילעד פנסיה ותיקה

קרן פנסיה גילעד שירות לקוחות טלפון 03-5765895, 03-5765845, 03-5765862

באתר הקרן ניתן לקבל מידע אודות החשבון האישי של הפנסיונר והעמיתים הפעילים ( הקרן סגורה למצטפרים חדשים מאז 1995) באמצעות האזור האישי. 

"כרית ביטחון" למבוטחי גילעד

האם עמיתי פנסיונרים של הקרן צפויים לספוג פגיעה נוספת בפנסיה החודשית שלהם? ככל הנראה לא. הקרן הודיעה לעמיתים על הצטרפות גילעד ל"כרית הביטחון" של משרד האוצר וההשפעה על הפנסיה של העמיתים. 

"על מנת למנוע מעמיתי וגמלאי הקרן זעזועים בעתיד כתוצאה ממשבר הריביות וממשבר הקורונה, החליטו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של גילעד להצטרף למנגנון "כרית הביטחון" של משרד האוצר. על מנת לעמוד בתנאי הזכאות ל"כרית הביטחון" נדרשת הקרן על פי הדין ובהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לנכות שיעור של 5.16% מכל תשלום שתשלם לפי תקנות הפנסיה שלה (לרבות פנסיית זקנה, נכות, שאירים וכן משיכות חד-פעמיות). ניכוי זה הינו בתוקף לכלל גמלאי הקרן, החל מגמלת חודש 1/2021."

הקצבאות יורדות ולא רק בקרנות הוותיקות

המשבר הכלכלי העולמי פוגע בכל מוצרי החיסכון. אם נתעלם לרגע מהתשואות הנאות שהשיגו חלק מהחברות במהלך שנת 2020, צפויות לנו מספר שנים שכונות מבחינת שער הריבית. 

הממשלות שינסו לעורר את הכלכלות הפגועות והתעשייה הריאלית, אמורות להזרים לשוקי ההון כספים בריביות נמוכות. המשבר הכלכלי שנמשך עמוק לתוך 2021 יצריך את מנהלי ההשקעות של קרנות הפנסיה להתמודד שוב עם שערי ריבית נמוכים. 

אם לפני שנה דברנו על כלכלה בתנאי אי וודאות, כבר כבא מדובר על משבר כלל עולמי. 

חדשות הפנסיה של ישראל