פיצויים פטורים ממס

 פיצויים פטורים ממס 

חישובים פיצויים פטורים ממס הכנסה הוא אולי החשוב ביותר בתהליך משיכת מענקי פרישה ותכנון פנסיוני של העובד. תקנות מס הכנסה , באמצעות תקנה 190 , מגדירות את גובה הפטור לעובד . למעט אנשי כוחות הביטחון ושוטרים הנהנים מפטור של 100% על מענקי פרישה , הריי שיתר הציבור נדרש לבצע תכנון מס על מנת ליהנות מתקרת הפטור. 

 חישוב התקרה לפי שנת עבודה פיצויים פטורים ממס 

תקרת הפיצויים הפטורים ממס לכל שנת עבודה היא 13,310 שקל בשנת 2023 . התקרה שמתנה מדי שנה. נקח לצורך הדוגמא עובד שזכאי לפיויי פיטורים לפי התנאים הבאים .  

  • ותק בעבודה = 10 שנים
  • תקרת פיצויים פטורים לצורך חישוב פיצויים פטורים ממס = 13130 ש"ח 
  • קרת פיצויים פטורים ממס להם הוא זכאי היא 133100 ש"ח.
  • עבור כל שקל נוסף שאינו פטור ישלם מס בגובה המס השולי

אם יש לי סעיף 14 מה זה אומר על הכסף שאקבל  

חישוב פיצויים פטורים ממס מתחיל בחישוב הפיצויים להם זכאי העובד. ראשית יש לבדוק הסכם העבודה כולל גם את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. סעיף זה , במידה והוא קיים , משחרר את המעביד לנשלים לעובד את הסכום , המידה וחסר , בקופת הפיצויים שנמצאת בדרך כלל בייטוח המנהלים , קרן הפנסיה או בביטוח המנהלים.

 חישוב קופת הפיצויים של העובד

הזכות לקבלת פיצויים מעוגנת בחוק פיצויי פיטורים והיא איננה ניתנת לערעור. כספי הפיצויים שייכים לעובד ורק לו . פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי (עש"א 23659-05-12) קבע כי פיצויים של עובד שמתפטר מיוזמתו – שייכים לו.  חישוב גובה הפיצויים הקופת הביטוח מורכבת מכיוון שבתנאי הפוליסה של חלק מהפוליסות אופן שיוך התשואה הריאלית לרכיבי השכר שונה בין התקופות ומעסיקים , מסיבות מובנות, לא טורחים לבצע השלמת פערים כאשר ישנה עליית שכר.  לטבלה המלאה – כיצד יש לחשב פיצויים לפי אופי ההעסקה לחץ כאן 

טופס 161 הזכויות שלך למענק פרישה התפטרות או פיטורים כמה נקבל בעזיבת עבודה 

בעת פרישה מהעבודה, אם בשל יציאה לפנסיה או בשל התפטרות או פיטורים. יתכן שהעובד זכאי למענק פרישה. ממה מורכב המענק?. פיצויי פיטורים וכל תשלום אחר או זכות הנובעים מהפרישה.

לפני השינוי שנכנס לתוקף ב 01/06/2023 המעסיק נדרש לדווח לרשות המסים על כל פרישה. בנוסף העובד דיווח באמצעות טופס 161א בחירותיו בנוגע לכספי המענק כדוגמת משיכת הכספים בפטור, או ייעודם לקצבת פנסיה באמצעות טופס 161א.

במסגרת המהלך הנוכחי, שנכנס לתוקף באמצע שנת המס 2023, מעסיקים ועובדים ידווחו על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 חדש. מה המשמעות?. במקום שני טפסים יש כעת טופס אחד משותף. המחליף את טופס 161 הישן ואת טופס 161א.

כיצד הטופס החדש יגדיל את הסכום הפטור ממס הכנסה?. 

הטופס החדש כולל דיווחים נוספים שנועדו לשקף לעובד את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשותו וכן דיווחים שנועדו לסייע לעובד בבחירותיו ביחס למענק הפרישה. כמו כן, במסגרת הטופס החדש הובאו בפני העובד כל חלופות המיסוי ביחס למענקים תוך מתן הסברים מפורטים על גבי טופס.

טופס 161מ חדש מעודכן שנת 2023 רשות המיסים מס הכנסה עזיבת עבודה

[si-contact-form form='1']