עסקת חבילה במשק 2022 : מה יקבלו העובדים ומה יתנו ?

עסקת חבילה במשק 2022 : מה יקבלו העובדים ומה יתנו ?

סעיפי ההסדר הכלכלי במשק בין העובדים למעסיקים משאיר את האחרונים עם מעט הישגים. לצד המשבר הכלכלי היחידים שיקבלו תקציבים נוספים הם לא אחרים מאשר עובדי המדינה. עסקת חבילה במשק 2022 : מה יקבלו העובדים ומה יתנו ?

עסקת חבילה במשק 2022

עסקת חבילה במשק 2022

מה יקבלו העובדים בשכר מינימום ? 

העלאת שכר המינימום – שכר המינימום בישראל יועלה במתווה מדורג ל-6,000 ₪ בחודש.

בדיקת זכאות פיצוי לעצמאים ועסק קטן חרבות ברזל מענקי מלחמה

בדיקת זכאות פיצוי לעצמאים ועסק קטן חרבות ברזל מענקי מלחמה

איזה הטבות יקבלו כלל העובדים במשק ?

תוספת יום חופשה במשק – מספר ימי החופשה המינימליים במשק יעמוד על 13 ימים. להטבה זו זכאים גם העובדים בשכר מינימום 2022.

גמישות בשוק העבודה – הממשלה תקדם שינויים בעולם העבודה שיאפשרו גמישות בהעסקת עובדים ויצירת איזון טוב יותר בין הבית לעבודה. אולם ההסדר אמור לכלול גם מעבר לחישוב שעות נוספות מחישוב על בסיס יומי. למה זה טוב ? לחישוב על בסיס חודשי והסכם חדשני המסדיר את העבודה מהבית.

המגזר הציבורי שלושת סעיפי ההטבות או למה כדאי להיות עובד מדינה

העלאת הפריון במגזר הציבורי – הטמעת כלים ניהוליים שנוסו בהצלחה בתקופת הקורונה. על מנת לאפשר את הגמישות המרבית ופריון מוגבר לעובדים ולמעסיקים במגזר הציבורי. מהמטרה נראה, כי הפריון במגזר זה נמוך.

פתרון בעיות בסקטורים ייחודיים במגזר הציבורי . במסגרת ההסכם, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר וההסתדרות הכללית החדשה ימשיכו וידונו במציאת פתרונות העסקה לסקטורים ייחודיים במגזר הציבורי במסגרת תקציב ייעודי לפתרון בעיות.

יציבות בפעילות המגזר הציבורי – הבטחת יציבות והמשכיות בעולם יחסי העבודה במגזר הציבורי עד תחילת שנת 2023.

התוצאה – עסקת חבילה במשק 2022 תגדיל את הפערים בין המגזר הפרטי לציבורי

השמחה מוקדמת. למה אנחנו חושבים כך ? כי העסקה לא באמת מיטיבה עם העובדים. באופן דומה להסדר כלכלי ריק מתוכן אמתי. יתר על כן, סעיף הסדרת העובדה מהבית הוא סגירת פערים בחקיקה. לא יותר מזה.

יתר על כן ,בשנתיים האחרונות חווה המשק הישראלי משבר כלכלי. כתוצאה מכך עלה הצורך לגבות יותר מיסים על מנת לממש את מדיניות הממשלה. בנוסף לכך, שני המיסים שכואבים לרובנו ישירות בכיס הם כסף קטן לעומת הסכומים המוגדרים כגרעון. המס על כלי פלסטיק והמס על משקאות ממותקים לא יביאו את הישועה לתקציב המדינה.