עזיבת מקום עבודה דיווח לרשות המיסים

עזיבת מקום עבודה דיווח לרשות המיסים טופס 161 איך מדווחים למס הכנסה על פיצויים?

תהליך שחרור הפיצויים הפטורים ממס הכנסה וזכויות הפטור לגיל פרישה עוברות תהליך שינוי. החל מתחילת שנת המס 2024 אמור לפעול אתר חדש שיסדיר את התהליך. מה בכתבה?. מדריך עזיבת מקום עבודה דיווח לרשות המיסים האתר החדש שמסדיר את תהליך הפיטורים וההתפטרות של עובדים בישראל מה מדווחים הנפקת טופס 161 פיצויים לעובד.

המעסיק ידווח למדינה עזיבת מקום עבודה דיווח לרשות המיסים באתר החדש

לפני כל בואו נעשה סדר במפץ הגדול בתחום החיסכון ומיסוי הפנסיוני. במקביל לטרנספורמציה דיגיטלית של הענף, רשות המיסים אמורה להשיק לקראת סוף שנת 2023 אתר חדש אשר יסדיר את אופן הנפקת טופס 161 לעובד. גם הטופס עצמו עובר ריענון. מה חדש?. במקום שני טפסים, 161 ו- 161א, יש לדווח כעת באמצעות טופס אחד לעובד והמעביד.

עוד באתר אתר הביטוח הלאומי שירות עצמי וחדשות

עזיבת מקום עבודה דיווח לרשות המיסים

עזיבת מקום עבודה דיווח לרשות המיסים

2024 המערכת החדשה של רשות המיסים החלה לפעול

החל מהיום יוכלו מעסיקים לדווח על סיום עבודה של מועסק באמצעות מערכת דיגיטלית וחדשנית להסדרת כספי הפיצויים בעת עזיבת מקום עבודה, שהגישה אליה תתאפשר דרך יישום מקוון. המערכת הדיגיטלית שפותחה על ידי יחידת שע"מ וחטיבת שומה וביקורת ברשות המסים בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי ורשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, תהווה חלופה לתהליך המתבצע באמצעות טפסי נייר ובכך תפשט ותייעל את הדיווח על עזיבת מקום עבודה ותקל את הנטל הביורוקרטי על מעסיקים, על העובדים, ועל הגופים המוסדיים המנהלים את החיסכון הפנסיוני של הציבור. כמו כן, השימוש במערכת הדיגיטלית ימנע טעויות בדיווח ויאפשר לאזרחים לאחזר בקלות נתונים ממקומות עבודה שעזבו בעבר.

 

פיטורים התפטרות טופס 161 החדש מתי צריך המעסיק להוציא את הטופס ולדווח?. 

בעת פרישה מהעבודה, אם בשל יציאה לפנסיה או בשל התפטרות או פיטורים, יתכן שהעובד זכאי למענק פרישה, המורכב מפיצויי פיטורים וכל תשלום אחר או זכות הנובעים מהפרישה. נכון להיום, מעסיקים ועובדים נדרשים לדווח לרשות המסים באמצעות מילוי טפסי נייר אודות הסכומים והזכויות שהועמדו לרשות העובד ובחירותיו של העובד בנוגע לכספי המענק כדוגמת משיכת הכספים בפטור, או ייעודם לקצבת פנסיה.

כיצד יפעל הדיווח של המעסיקים על עזיבת עובדים?. מה יצא מזה לעובדים, למעסיקים ולרשות המיסים?. 

אז מה קבלנו במקום הניירת?. הדיווח באתר החדש יתבצע באמצעות יישום אונליין.

לאחר קליטת דיווח מהמעסיק יקבל העובד מסרון או דוא"ל מרשות המסים על כך שהתקבל דיווח מאת מעסיקו על סיום העבודה. באיזה מקרים?. פרישה לגמלאות, התפטרות ופיטורים.

מה תפקיד העובד כעת?. הוא יתבקש להיכנס למערכת ולקבל את החלטותיו בקשר לכספי הפיצויים העומדים לרשותו.

בסיום התהליך יוכלו העובד והמעסיק להפיק מהמערכת את האישורים הרלוונטיים שאותם צריך העובד להעביר לקופות הגמל המנהלות את כספי הפיצויים. בחלק מהמקרים תידרש השלמת טיפול מול משרדי רשות המסים, ובתוך מספר ימים יונפקו האישורים.