סעיף 14 חישוב פיצויים לעובד

סעיף 14 חישוב פיצויים לעובד התפטרות ופיטורים 

סעיף 14 המסתורי הוא אחד מהחשובים שבתקנות יחסי עובד מעביד והוא משפיע באופן קריטי על חישוב פיצויים לעובד בעת התפטרות או פיטורים ומשפיע על עתידו הכלכלי של העובד באופן משמעותי .  אז מהיכן נתחיל מהקל אל הכבד !

התפטרתי מהעבודה האם מגיע לי פיצויים

באופן עקרוני לאחר חקיקת סעיף 21 לחוק פיצויי פיטורים , בצירוף עם סעיף 14 כספי הפיצויים הם תמיד של העובד. שנת 2019 הייתה שנת מפנה בנושא הפיצויים. המעסיק מקבל סוכרייה חשובה מבחינה כלכלית – לפי סעיף 14 הוא לא צריך להשלים פיצויים בעת עזיבת העובד את העבודה. העובד מקבל סוכרייה משל עצמו  – הפיצויים תמיד שלו . 

הפיצויים הם תמיד של העובד למעט אם מתנהל נגדו הליך פלילי על ידי המעסיק.

כספי הפיצויים שייכים לעובד . השאלה היא אם כן מה הסכום לפי תקרות מס הכנסה לעניין פטור מפיצויים וכמה כסף נצבר בקופה אם יש לך סעיף 14 .  

פיצויים לעובד שהתפטר מרצונו

מה אומר סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ? כמה פיצויים מגיע לי אם התפטרתי

סעיף 14 מקנה לעובד ולמעביד זכויות וחובות ביחס לפיצויי פיטורים לאחר תוספת חקיקה סעיף 21 המגדיר שהפיצויים תמיד שייכים לעובד . התקנה נחקקה בשנת 2018 וכפי הנראה גם בשנת 2019 טרם חלחלה למודעות הציבורית בשוק העבודה בישראל :

יתרונות לעובד לפי סעיף 14 יתרונות למעביד לפי סעיף 14
זכות לקבל את הפיצויים תמיד במקרה של פיטורים או התפטרות לא חייב להשלים את גובה הסכום שחסר בקופה
למעט במקרים חמורים של עבירה כלי המעסיק שלם לפי החוק ושכח מחוב עתידי
זכות לקבל פיצויים גם במקרה של התפטרות

מתי אפשר להחתים עובד על סעיף 14  לחוק פיצויי פיטורים

  1. בתחילת תקופת העבודה
  2. לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תחילת ההעסקה
  3. לעגן את ההסכם בכתב בין העובד למעביד כאשר שני הצדדים חתומים על ההסכם. 
  4. רטרואקטיבית – ניתן רק אם העובד פוטר , בוצעה התחשבנות על רכיב הפיצויים ושוב מועסק מחדש. 

שימו לב – מעביד פטור מהשלמת פיצויים רק אם המעסיק   הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים- 8.33% מדי חודש .  אז  ….שלא יעבדו עליכם  , כמו שאומרים אנשי כספים ויועצים פנסיוניים אובייקטיבים

דוגמאות לתשלום פיצויים עם סעיף 14 וללא סעיף 14

ויקטור מולייר עבד בתיאטרון במשך 5 שנים .

בארבע שנים ראשונות הרוויח 5,000 ₪ בשנה האחרונה קבלת העלאת שכר ובעת פיטורים השתכר 10,000 להלן דוגמא לחישוב פיצויים עם סעיף 14 ובלעדיו . בקופת הפיצויים הצטברו 20,000 ₪ כולל רווחים

קיים סעיף 14 על פי חוק מתחילת ההעסקה אצל המעביד

ויקטור יקבל 20,000 ₪ והמעביד לא יצטרך להפריש כספים נוספים

אין סעיף 14 או שהמעסיק לא מלא אחר הוראות החוק

ויקטור יקבל מקופת הפיצויים 20,000 והמעביד ישלים 5,000 נוספים

בחרו את האופציה המבוקשת ואנו נשתדל לתת מענה מיטבי לפנייתכם

מתי חותמים על סעיף 14

הסכם העבודה שלכם כולל לא רק את נאי השכר וההסכם הפנסיוני בין העובד למעביד אלא גם את אופן חישוב הפיצויים. המעביד רשאי להתנות את הסכם העבודה בחתימה על סעיף 14 לפיצויים. שימו לב , מרגע זה המעביד חייב להפריש לכם את מלוא הפיצויים על שכר הבסיס . שיעור הפרשה של 8.33% . אם תנאי זה לא מתקיים הוא יהיה חייב להשלים לכם את ההפרש שיהיה חסר בקופה בעת עזיבת עבודה בכל מצב.

זכאות להחזרי מס הכנסה נובעת הודות לתקנות מס הכנסה המכילות הטבות מס לשכירים. הבעיה היא שמרבית השכירים אינם מודעים לזכויות שלהם ולכן הם לא מצליחים לממש זכויות במס הכנסה או ביטוח לאומי. אילו הטבות מס מגיעות לכם  ?  למשל הורה גרוש המשלם מזונות עבור ילדים שאינם בחזקתו זכאי לנקודת זיכוי נוספת . הטבה זו מגלמת החזר מס של כ 3000 שקלים בשנה. רוצים עוד ? בבקשה הנה עוד הטבת מס וכללים לבדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה לשכירים! מקום מגורים , טיפול בהורים סיעודיים , סיום לימודי תואר ראשון ושני מזכים בהטבות מס , תרומות  , ילד בחינוך מיוחד ועוד

בדיקת פיצויים לפי סעיף 14 כך תבדקו בעצמכם

  1. בהנחה שמעסיק מלא אחר הוראות החוק החל מתחילת ההעסקה שלכם היה עליו להפריש לפיצויים כחוק מהרגע הראשון
  2. לכן יש לוודא שהמעסיק הפריש את מלוא 8.33% מהשכר המבוטח בכל חודש החל מתחילת העבודה שלך אצלו
  3. בכל הסכם עבודה נכתב מה השכר הבסיסי לפנסיה ותנאים סוציאליים את השכר הזה יש להכפיל ב 8.33% או לבצע חישוב במחשבון שלנו 
  4. לקבלת קישור למחשבון סעיף 14 חישוב פיצויים כתבו לנו לאתר ואנו נשלח לכם את המחשבון במייל חוזר 

נתוני עזר לשנת 2023 חישוב פטור מענק פרישה ללא תשלום מס הכנסה

תקרת קצבה מזכה לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס 9,120
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה 13,130
מענק פטור עקב מוות 26,620
תקרת הכנסה מזכה לשכיר 9,400