נקודות זיכוי להורים 12-6 לשנת 2023 המענקים בדרך לחשבון הבנק

נקודות זיכוי להורים 12-6 לשנת 2023 המענקים בדרך לחשבון הבנק

תחילת שנת המס החדשה מביאה אתה בשורה חשובה להורים העובדים במדינת ישראל. מהיום תהיו זכאים לא רק להגיש תביעה למענק עבודה, אלא גם לתוספת חודשית לזכר. מה בכתבה? נקודות זיכוי להורים 12-6 לשנת 2023 המענקים בדרך לחשבון הבנק כמה כסף תקבלו הודות להחלטת הממשלה מחודש מרץ 2023 לפי מספר ילדים והכנסה חודשית

הקלות, פטורים והחזרי מס נקודות זיכוי להורים 12-6 לשנת 2023 המענקים בדרך לחשבון הבנק

ממשלת ישראל אישרה היום את הצעת שר האוצר להעניק נקודת זיכוי נוספת להורים עובדים. האם לכולם?. לא. רק למי שיש לו ילדים בגילאים 6 – 12.

עד מתי ההטבה החדשה בתוקף?. עד סוף שנת 2023.

הצעת החוק הנוכחית מאריכה את תוקף ההטבה עד סוף שנת 2023, אולם נקבע בה כי אם עד יום ה-31 במאי 2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה ביום זה.

עוד באתר ינואר 2024 קצבאות ביטוח לאומי

איזה הורים זכאים לקבלת המענקים החדשים ממס הכנסה?. 

הצעת החוק קובעת כי הורים לילדים שמלאו להם 6 שנים לפחות במהלך שנת המס אך לא מלאו להם 13 שנים במהלך שנת המס ייהנו מנקודת זיכוי נוספת במס. אישורה יביא למצב שבו אישה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים אלה וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. הורה במשפחה חד הורית, שכלכלת הילדים עליו, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים אלה והורה אשר כלכלת הילדים לא עליו יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת.

תכינו את הארנקים כמה שווה המענק החדש ישן?. 

שווי נקודת זיכוי במס בשנת 2023 הוא 2,820 ₪ בשנה ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה 235 ₪ מחבות המס החודשית של מי שזכאי לה. מוקדם יותר היום אושרה הצעת החוק על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה. בהמשך, תובא ההצעה לאישור הכנסת ורק לאחר אישורה ופרסום החוק ברשומות תיכנס ההטבה לתוקף.

אני שכיר מה אני צריך לעשות על מנת לקבל את הכסף בתלוש?.

מי שהגיש בתחילת השנה טופס 101 לא יצטרך לעשות דבר. מה באמת?. רק לוודא בתלוש השכר שהנקודה נחשבה ותשלום המס הופחת.

מתי כל זה יקרה?. לאחר השלמת החקיקה, תוציא רשות המסים הנחיות לציבור המעסיקים והשכירים בנוגע למימוש ההטבה.

מה קורה אם עשיתי תאום מס 2023?. האם אני זכאי להטבה?

כמו כן תפעל רשות המסים לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך חודש מרץ, לפני כניסתה של החקיקה לתוקף. אבל מה קורה למי שערך תיאום מס באינטרנט?.  על מנת שהורים שערכו תיאום מס לפני שהוארך תוקף ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי באופן אוטומטי ללא הגשת טפסים חדשים.