מענק מלחמה חרבות ברזל לעצמאים הגשת בקשה

מענק מלחמה חרבות ברזל לעצמאים הגשת בקשה

במסגרת הסיוע הממשלתי לבתי עסק ועצמאים בשל המצב הביטחוני אושר מתווה האוצר לתשלום פיצויים לעסקים לפי המחזור השנתי וגובה הפגיעה בהכנסות. מה בכתבה?. מענק מלחמה חרבות ברזל לעצמאים הגשת בקשה באתר האישי רשות המיסים מס הכנסה. 

לא חשבון פיצוי אחר מענק מלחמה חרבות ברזל לעצמאים הגשת בקשה

 הפיצוי לעצמאים בשל מלחמת חרבות ברזל לא בא על חשבון מענקים אחרים שהמדינה התחייבה לשלם. ריכוז מענקים לעסקים כולל בין היתר קטגוריות של מיקום גאוגרפי וכן מענק לכל אזרח 2023 המיועד לתושבי העוטף וקו העימות. 

עוד באתר תשלום מילואים ביטוח לאומי חרבות ברזל ההחלטה החדשה

הגשת מענק לעצמאים חרבות ברזל 2023 מסלולי הפיצוי הגשת תביעה באתר רשות המיסים 

החל מתאריך 20/112023 ניתן להגיש תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל". מסלולי הפיצוי הם:

הוצאה מזכה לעסקים בכל רחבי הארץ

מסלול ירוק – שכר

מסלול ירוק – מחזורים: במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה.

פיצוי לחקלאים מסלול חקלאות

ליישובי ספר פיצוי מסלול אדום

מענקים לעצמאיים חרבות ברזל

מענקים לעצמאיים חרבות ברזל

המשכיות עסקית מענקי מתווה משרד האוצר 2024 פיצוי לעצמאים איך מגישים בקשה מענקים 2024

על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 18 אלף ₪ עד 400 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023. לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.

מתווה משרד האוצר הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל עצמאים עסקים קטנים מענק מלחמה 2024

הקטגוריה הראשונה היא עסקים עם מחזור  שנתי בטווח שבין 18,000 ש"ח – 300,000 ש"ח בשנה. ראו בטבלה את גובה הפיצוי כנגזרת של שני נתונים:

היקף הירידה במחזור
תקרת מחזור שנתי

פיצוי עצמאים חרבות ברזל

טבלת מענקים לעסקים לפי מתווה האוצר חרבות ברזל פיצויים לעצמאים

טבלת מענקים לעסקים לפי מתווה האוצר חרבות ברזל פיצויים לעצמאים

 

יש לי עסק פטור משתלום מס ערך מוסף כמה כסף המדינה תעניק לי?. סיוע לעצמאים חרבות ברזל

לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ₪ לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש"ח בשנה ו-3,300 ש"ח לעסקים עם מחזור של עד 120 אלף ש"ח) בשנה.

עסק פטור פיצויים חרבות ברזל כמה מקבלים

עסק פטור פיצויים חרבות ברזל כמה מקבלים

מה קורה בשנת 2024?. השאלה הגדולה של בעלי העסקים האם יש מענקים להגשה?. חרבות ברזל עצמאים

אם סיום שנת 2023 עמדה בסימן פתיחת חרבות ברזל עצמאים הריי שטרם ידוע עד מתי המדינה תמשיך לשלם מענקי מלחמה באמצעות ביטוח לאומי ורשות המיסים. בכפוף לעצימות הלחימה חשוב לכל בעל עסק, עצמאי או מי שרוצה לדעת אודות הגשת מענק לעסקים חרבות ברזל להתעדכן באופן קבוע גם באמצעות אתר התביעות של רשות המיסים.

אין צורך לגשת למס הכנסה מענק מלחמה לעצמאים מענק המשכיות עסקית חרבות ברזל

את המענקים תשלם רשות המיסים. כיצד מגישים תביעה?. באמצעות האתר האישי של מס הכנסה. כנסו ועקבו אחרי ההנחיות להגשת תביעה לפיצוי חרבות ברזל. הגשת התביעה תתאפשר מרגע השלמת ההיערכות יחידת המחשב. 

עד מתי אפשר להגיש בקשת פיצויים לעצמאי 2023?

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.

להגשת תביעה באתר האישי של רשות המיסים פיצוי חרבות ברזל עצמאי עסק עוסק פטור וזעיר 

התנאים לקבלת מענקים ממשרד האוצר. לכאורה ישנה סתירה במתווה. מצד אחד רשות המיסים מאפשרת לדחות הגשת דוחות. אולם מצד שני על מנת להיות זכאי למענק יש להגיש את הדוחות התקופתיים. יש לכם שאלה בנושא פיצויים לעצמאים?. מומלץ לפנות לפקיד השומה או למייצג ברשות המיסים.