מענק לימודים ביטוח לאומי 2019

מענק לימודים ביטוח לאומי 2019 מתי משלמים מי זכאי 

כמדי שנה משלם הביטוח הלאומי למשפחות חד הוריות מענק לימודים ביטוח לאומי 2019  לקראת שנת הלימודים. סך המענק עומד השנה על  1,018 ש"ח לכל ילד . בעמוד זה טופס הגשת תביעה מענק למוסד לביטוח לאומי btl לקראת שנת הלימודים .

עדכון אוגוסט 2021 – מענק לימודים ביטוח לאומי 2021 בדיקת זכאות הגשת תביעה

עדכון 2020  :  בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2003 עד 31.12.2014 . סכום המענק – 1,021 ש"ח לכל ילד. המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים ב- 10 באוגוסט 2020.

מי זכאי לקבל מענק לקראת שנת הלימודים 2019-2020 מהמוסד לביטוח לאומי 

  • משפחה אשר בראשה הורה עצמאי הנקראת משפחה חד הורית
  • משפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבת נכות כללית או קצבת הבטחת הכנסה , מזונות, אזרח ותיק או שאירים.
  • המענק משולם עבור ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.2002 עד 31.12.2013
  • על מנת להגיש את המענק יש להגיש לביטוח לאומי טופס תביעה מענק לימודים מצורף בעמוד זה
  • הזכאות לקבלת הכסף נקבעת על ידי פקיד תביעות ביטוח לאומי  בדומה להליך מימוש זכויות ביטוח לאומי 

טופס בקשת תשלום מענק לימודים ביטוח לאומי 2019 שנת הלימודים תשפ 

על מנת לקבל את המענק מביטוח לאומי יש מלהגיש הטופס ולצרף אישורים מתבקשים בחלק ב'.
כאשר אפוטרופוס או ממונה המקבל את הקצבה בעבור הילדים, חובה עליו להגיש עם הטופס  את כל הפרטים המתייחסים להורה שבגינו נתבע מענק הלימודים. 

בהנחיות להגשת התביעה לביטוח לאומי מודגש כי  לא יאושר תשלום מענק לימודים אם חלפו יותר מ – 18 חודשים ממועד הזכאות למענק עד למועד הגשת התביעה. להורדה מהאתר טופסי ביטוח לאומי 

טופס בקשת תשלום מענק לימודים ביטוח לאומי 2019 שנת הלימודים תשפ 

 

מענקים וקצבאות של ביטוח לאומי מימוש זכויות 

אתר הפנסיה של ישראל מאפשר הורדת עשרות טפסים של ביטוח לאומי במטרה לקבל קצבאות ביטוח לאומי . ניתן לקבל מידע אישי במוקד ביטוח לאומי 6050* או לפנות לסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם. 

על מנת לזכות במענקים של ביטוח לאומי יש להגיש טפסי תביעה בצורה ברורה ומדויקת כפי שנדרש בהנחיות להגשת תביעה לקצבה של ביטוח לאומי. כיום ניתן לקבל סיוע מחברות מימוש זכויות באמצעות ייעוץ שאינו משפטי או עורכי דין מומחים לתביעות ביטוח . 

בנוסף יש להקפיד ולבדוק הפקדות סדירות של חיסכון לכל ילד מטעם ביטוח לאומי . להפקדות של המדינה ניתן להוסיף הפקדה נוספת ולהגדיל את החיסכון , בדמי ניהול נמוכים יחסית  , לחיסכון חשוב לקראת השחרור.