מענקים לעצמאים החזרי מס תכנון פיננסי

מענקים לעצמאים החזרי מס תכנון פיננסי

אתר הפנסיה של ישראל סוקר עבורכם את עיקרי ההטבות של המדינה לשכירים ועצמאים מענקים לעצמאים החזרי מס תכנון פיננסי ומציע לכם שירות מימוש זכויות והחזרי מס לשכירים ועצמאים. ניתן להשאיר הודעה בתיבת הקשר ואנו נחזור אליכם לשירות מקצועי .  אז הנה הכתבה בנושא – מתי נכנס המענק , כמה כסף מגיע לעצמאים ומי זכאי לקבל החזרי מס שכירים ועצמאים. 

מענקים לעצמאים החזרי מס תכנון פיננסי

מענקים לעצמאים החזרי מס תכנון פיננסי

 

סיוע סוציאלי לעצמאים מי זכאי מתי נכנס המענק 

מענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים אשר נפגעו כתוצאה מהמשבר, דרך מתן מענק של עד 15,000 שקלים חדשים, אחת לחודשיים עד ליוני 2021, כרשת ביטחון סוציאלית אישית נוסף על הסיוע שניתן לעסק. מדובר באוכלוסייה שאינה זכאית לתשלום דמי אבטלה, אשר בתקופת הזכאות, חלה ירידה של לפחות 40% במחזור עסקאותיה, ושהכנסתה החייבת במס אינה עולה על 651,000 ₪.

סיוע לעסקים בהוצאות קבועות

הארכת מנגנון החזר הוצאות קבועות לעסקים אשר נפגעו ב־ 40% או יותר מהמחזור החודשי שלהם, והגדלת המענק המרבי לחמש מאות אלף שקלים חדשים לפעימה, וכן הוספת זכאות לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון שקלים חדשים שיעמדו בתנאים שנקבעו. בנוסף, התווספו למסלול הפיצוי גם עסקים בעלי מחזור של עד 200 מיליון ₪ עם ירידה במחזור של מעל 60%, ועסקים בעלי גובה מחזור של 200 עד 400 מיליון ₪ עם ירידה במחזור של מעל 80%. המענק הנ"ל ייתן מענה לעסקים המדווחים כאיחוד עוסקים שעד כה לא קיבלו מענה בפעימות הקודמות.

כל עסק חדש שנפתח בתחילת 2020, לא יצטרך להוכיח ירידה של 40%, ויהיה זכאי לסיוע בגובה של 3,000 עד 4,000 לחודשיים. לא יהיו שעבודים או עיקולים על מענקים אלה, לעניין עסקים בעלי מחזור של עד 300 אלף ש"ח.

מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה 

הענקת מענה סוציאלי לקבוצת אוכלוסייה זו, שנפלטה משוק העבודה באופן פתאומי, באמצעות המשך קבלת מענקי הסתגלות עד יוני 2021, במקום עד אמצע אוגוסט 2020. המענק יוענק למפוטרים ומי שהוצאו לחל"ת, בהתאם להצהרתם.

פיקדון חיילים משוחררים 

הארכת האפשרות לחיילים משוחררים להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם לכל מטרה, והגדלת הסכומים שבהם יוכל לעשות שימוש. במסגרת זו, חייל ששוחרר לפני פחות מ-18 חודשים ולא מיצה את אופציית המשיכה עד כה – יוכל למשוך עד 11,000 ₪, וחייל שמשוחרר למעלה מ-18 חודשים ולא מיצה את האפשרות עד כה – יוכל למשוך עד 7,500 ₪.

משיכת קרנות השתלמות פטורות ממס הכנסה 

מתן אפשרות עבור מי שהם או בן זוגם פוטרו, הוצאו לחל"ת או חלה ירידה בהכנסתם ושצברו כספים בקרנות השתלמות, למשוך את הכספים מהקרן גם לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיום הפקדתם לראשונה, בלי שיחול עליהם מיסוי עודף, בתנאי שלא יעלו על סכום של 7,500 שקלים בחודש, למשך 6 חודשים, כדי לאפשר להם מיצוי של מקורותיהם הכלכליים.

החזר מקדמות ששולמו בחודשים ינואר פברואר 2020

החוק כולל תיקון לפקודת מס הכנסה, באופן שמאפשר החזר מקדמות מס הכנסה לעסקים בגין חודשים ינואר ופברואר 2020, כולו או חלקו, אם יוכח כי המס שהנישום עשוי להיות חייב בו לשנת 2020 יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו.

[siteorigin_widget class="WP_Nav_Menu_Widget"][/siteorigin_widget]