מסלול מחזורים חקלאים שכר גובה הפיצוי לעסקים

מסלול מחזורים חקלאים שכר גובה הפיצוי לעסקים

רשות המיסים גיבשה את הפיצויים לעסקים ומה שנקרא בשפה חופשית מענקי חרבות ברזל לעסקים. לפי הודעת הרשות מיום 15/11/2023 חישוב המענקים לעסקים יתבצע לפי שלושה מסלולי פיצוי שונים שנועדו להרחיב את יריעת הפיצוי ולשלם פיצוי מוגדל בגין נזק עקיף לעסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכלית במלחמת חרבות ברזל. מה בכתבה?. הכירו את מסלולי הפיצוי מסלול מחזורים חקלאים שכר גובה הפיצוי לעסקים. 

מגישים בקשה למענק מלחמה חרבו ברזל?. הכירו את מסלול מחזורים חקלאים שכר גובה הפיצוי לעסקים

 

תשלום מענק מלחמה לפי ירידה במחזור מסלול מחזורים

במסלול זה יפוצו עסקים, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה. התקנות כוללות התאמות שונות בנוסחת הפיצוי לעסקים שהוקמו לאחר אוקטובר 2022, עוסקים פטורים, עוסקים המדווחים למע"מ מדי חודשיים, מוסד ציבורי ואיחוד עוסקים.

עוד באתר חנוכה 2023 סדר נרות מהראשון עד לשמיני ברכות ותמונות

הפיצוי הקבוע לכל יום מסלול שכר

מה יקבלו בעלי העסקים לפי מתווה זה?. במסלול זה יפוצו עסקים בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה-7 ל-31 באוקטובר 2023, בשל הנחיות פיקוד העורף על איסור התקהלות וכן היעדרות עובד אשר נדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 בשל המצב הביטחוני.

למה זכאים החקלאים מענק חרבות ברזל מסלול חקלאים

מכיוון שבענף זה חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, נקבע עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה מסלול הדומה במהותו למסלול האדום שמוצע לעסקים ביישובי ספר, הכולל פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם לעסק. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד עם תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

היכן וכיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק חברות ברזל לעסקים 

הגשת תביעה לפיצויים במסלולים שהוסדרו בתקנות אלה, תיעשה דרך המערכת המקוונת. 

מתי אפשר להגיש בקשה?. אנו ממתינים להודעה של הרשות בתחילת השבוע הבא. מה חשוב לזכור?.  המערכת תשמש גם לפיצוי עסקים בשאר חלקי הארץ.

מי זכאי לקבלת תשלומים מענקי חרבות ברזל לעסקים?.

תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו"ח ניכויים ודו"ח תקופתי למע"מ לחודש אוקטובר 2023.