השוואת הגדרות נכות בקרן פנסיה

הגדרת נכה סיעודי בקרן פנסיה מקיפה

הגדרת נכה בקרן פנסיה מקיפה

הגדרת נכה חלקי                 בקרן פנסיה מקיפה

 

נכה ייחשב לסיעודי נכה מלא המוגבל בתפקודו היום יומי ואינו מסוגל לבצע בעצמו וללא עזרה  4 מהפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב;

2. להתלבש ולהתפשט;

3. להתרחץ ולהתגלח;

4. לאכול ולשתות;

5. לשלוט על הסוגרים;

6. ללכת ללא מתקני עזר

והכל על פי קביעת הוועדה הרפואית.

עמית  שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים, והכל בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית.

כל נכה שאינו  עונה להגדרה של נכה מלא.