דמי ניהול בקרן הפנסיה

חישובים מראים בבירור כי לשיעור העמלה שנגבה מהעמית בקרן הפנסיה ישנה השפעה מכרעת על הקטנת הקצבה בגיל הפרישה. בנוסף לקיטון הישיר בחיסכון ישלם העמית בשל דמי הניהול גם דמי ביטוח גבוהים יותר לביטוח השאירים ויסכן את יכולתו לחיות בכבוד לאחר הפרישה. 

בקרן הפנסיה נהוגות 2 עמלות ישירות אשר נגבים ישירות מחשבון העמית. לשתי העמלות ישנה תקרה עליונה , טווח עליון , אך חברות הניהול של קרנות הפנסיה וסוכני הביטוח נוהגים להיאחז בהם מול לקוחות ללא יכולת מיקוח או ניסיון מספיק במיקוח על עמלות הפנסיה.  בפועל ראית קרן הפנסיה לגבות עמלת אפס , אם רק תחפוץ בכך וידוע על מקרים שבהם קובעי מדיניות בקרב ארגוני עובדים גדולים זכו בהטבות מפליגות מקרן הפנסיה שבחרו לחברי הארגון שבראשו הם עובדים.

עמלה מהפרמיה השוטפת – עמלה זו מגיעה לתקרה של 6% מכל שקל שנכנס לקרן הפנסיה. עובד המשתכר 15,000 בחודש וכל שכרו מבוטח בקרן הפנסיה ישלם עמלה חודשית בסך 165 שקלים כל חודש. לפננו דוגמא להשפעת דמי הניהול בקרן הפנסיה על החיסכון המצטבר.  במקרה הזה של דמי הניהול מהפרמיה השוטפת . יחד עם דמי הניהול מצבירה ( עמלה קבועה על החיסכון המצטבר ) מפסיד העמית מאות אלפי שקלים לאורך שנות החיסכון. בשנת 2011 גבתה קרן הפנסיה הראל מנוף את דמי הניהול הגבוהים ביותר מהפרמיה השוטפת. 

דוגמאת חישוב לעמלה חודשית ממוצעת בקרנות הפנסיה. איזה חלק מהפרמיה החודשית של העמית מופנית לצורך תשלום דמי ניהול מהפרמיה השוטפת. הנתונים הם הממוצע לכל קרן . עובדים המיוצגים על ידי ארגונים גדולים או לוו על ידי יועץ בצע בדיקת עמלות ישלמו תמיד את הרף הנמוך ואילו יתר החוסכים בקרן יממנו עם העמלה הגבוהה שהם משלמים את כל היתר  

מקום

קרן פנסיה

דמי ניהול מפרמיה

עמלה חודשית

1

הראל מנוף פנסיה

5.94

108.8802

2

אקסלנס נשואה פנסיה

5.33

97.6989

3

הפניקס פנסיה מקיפה

5.01

91.8333

4

דש – קרן פנסיה מקיפה

4.87

89.2671

5

הראל גילעד פנסיה

4.84

88.7172

6

הלמן אלדובי קרן פנסיה
מקיפה

4.35

79.7355

7

איילון-פיסגה קרן פנסיה

4.26

78.0858

8

מקפת אישית

4.09

74.9697

9

מיטבית – עתודות קרן
פנסיה בהתאמה אישית

4.03

73.8699

10

מיטב פנסיה מקיפה

3.89

71.3037

11

אלטשולר שחם פנסיה
מקיפה

3.81

69.8373

12

מבטחים החדשה

3.75

68.7375

13

פסגות פנסיה מקיפה

0.87

15.9471

14

מגן זהב

0.42

7.6986

הטבלה בוצעה לפי שכר של 10,000 הפרשות כוללות של 18.33%ץ לפי נתוני גמל נט מיום 29/09/2012
[si-contact-form form='1']