מחשבון פנסיה פסגות


כמה יוצא… מחשבון פנסיה פסגות


אתר האינטרנט של פסגות הוא אחד המושקעים והמתקדמים. בהתאם לכך מחשבון פנסיה פסגות מאפשר קבלת נתונים אודות קרן הפנסיה של העמית תוך ביצוע מספר פעולות פשוטות. התוצאות המוצגות ללקוח באמצעות חישובי זכויות מאפשרות קבלת מושג על זכויות העמית בכפוף לתקנון קרן הפנסיה.

פעילות קרן הפנסיה של פסגות נמכרה לחברת אלטשולר שחם. לפי ההודעה באתר אלטשולר:

בהמשך להודעה מיום שמונה באוגוסט 2021,ובהמשך להשלמת רכישתה של פסגות בית השקעות בע"מ (חברה המחזיקה בבעלות מלאה בפסגות גמל ופנסיה בע"מ, להלן: "פסגות") על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, החל מתאריך 30 בספטמבר 2021, קרנות השתלמות וקופות הגמל* המנוהלות על ידי פסגות, עברו לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ( להלן: "אלטשולר שחם"). לצד העברת הניהול מוזגנה חלק מהקופות עם ולתוך קופות גמל המנוהלות על ידי אלטשולר שחם, הכול כמפורט בקבצים המצורפים מטה.

במסך של מחשבון פנסיה  העמית מתבקש להזין נתונים פשוטים והמחשבון מציג לו איזה אחוז של המשתמשים בחרו בנתון כמוהו. החישוב מבוצעים בכפוף לתקנון קרן פנסיה פסגות שאינו נגיש בקלות באתר.

אלו עקרי נתוני מחשבון פנסיה

 • פנסיית שאירים לבן/בת הזוג ולילדים עד גיל 21 , במקרה פטירת העמית פעיל או עמית המשלם ריסק זמני
 • פיצוי חודשי למקרה של נכות מעבודה לעמית
 • פנסיית זקנה מגיל פרישה ועל פי המצוין בתקנון הקרן

מבוטח יהיה זכאי לפרוש לפנסיית זקנה בהגיעו לגיל 60.

בהתאם למסלול שבחר. לא בחר המבוטח באחד הגילים, רואים אותו כאילו בחר בגיל פרישה 67 לגבר  ו-64 לאשה.

מובהר כי שיעורי הכיסוי במסלולי הביטוח נבנו על בסיס הגילאים האמורים.

עובדות חשובות על מחשבון פנסיוני  ועל חישוב עצמי של זכויות פנסיה 

 • כל מחשבוני הפנסיה  מציגים סכומים ברוטו מבלי להתחשב בסביבת המס הקיימת .
 • מחשבון פנסיוני מסייג בהנחת החישוב הבאה המופיעה מתחת לחישוב.
 • אין במידע המוצג ו/או בתוצאות המתקבלות מחישוב כאמור כדי להוות המלצה לאחד הבאים:.
  • ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני
  • או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
 • במקרה של משיכת פיצויים או תגמולים לפני גיל הזכאות או במועד גיל הזכאות תקטן פנסיית הזקנה בגיל הפרישה

איתור כספים אבודים | MAX פורטל ההלוואות של ישראל | הלוואות חברתיות |  בדיקת פוליסות ביטוח

טופס 161 | השוואת ביטוחי בריאות |  השוואת ביטוח דירה שווה לך כסף