מחשבון פנסיה מקפת

מחשבון פנסיה מקפת החדשה זקנה נכות שאירים 

איך יודעים כמה פנסיה חודשית נקבל בגיל הפרישה?. כיום ניתן לבצע חישובים של החיסכון הפנסיוני באמצעות מחשבון פנסיה מקפת. אילו תובנות ניתן לקבל באמצעות מחשבונים של קרנות הפנסיה בישראל ומה צריך לקחת בחשבון.

כמה נקבל בגיל הפרישה? מה הקבצה החודשית? 

המחשבון מאפשר חישוב מהיר או מפורט של זכויות פנסיה בקרן מקפת מבית מגדל. החישוב מתבצע באתר מגדל והוא בהחלט מחשבון נגיש לחוסך הסביר ומלווה בהסברים כיצד להשתמש במחשבון .

לאחר הקשת הנתונים האישיים הנדרשים להפעלת סימולטור פנסיוני יוצגו לעמית הזוכויות שיעמדו לזכותו בקרן בכל אחד ממקרי הביטוח המכוסים במסגרת תקנון קרן הפנסיה

 • במקרה פטירת העמית פיצוי חודשי לשאירים במקרה פטירה של העמית המבוטח בריסק שאירי עמית
 • פיצוי חודשי למקרה של נכות מעבודה לעמית . בתקנון הקרן מוגדרים 3 דרגות נכות :
 1. נכה

מבוטח שלפחות %25 מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו.

 1. נכה חלקי
  נכה שאינו נכה מלא.
 2. נכה מלא:
  מבוטח שלפחות 75% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או
  בכל עבודה אחרת המתאימה לו פי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים,
 • פנסיית זקנה לכל החיים החל מגיל הזכאות , גיל 67 לפי תקנות מס הכנסה או יציאה שלא לפי גיל הזכאות ותשלום מס בהתאם מגיל 60 .

עובדות חשובות על חישובי פנסיוניים ועל תקנון קרן פנסיה בישראל 

 • סימולטור מציג סכומי ברוטו. סכומי הנטו נקבעים לפי מצבו באישי של העמית בעת קבלת הפנסיה
 • המחשבון מתבסס על ריבית סימולציה שאיינה מובטחת בכל מקרה שבו יש הפסדים בשוק ההון על חלק ההשקעות החופשי
 • במקרה של משיכת פיצויים תקטן פנסיית הזקנה בגיל הפרישה

אלו נותנים נדרשים על מנת לבצע חישוב?

פרטי המבוטח
מין:
תאריך לידה:
מעמד מבוטח:
מס' ילדים מתחת לגיל 21:
האם יש לך בן/ת זוג?
פרטי בן/ת הזוג
מין בן/ת הזוג:
תאריך לידה בן\ת הזוג:
הפקדות לקרן
מבנה ההפקדות לקרן

תגמולי עובד
תגמולי מעסיק
מעסיק ע"ח פיצויים
להלן קישור למחשבון קרן פנסיה מקפת  מחשבון קרן הפנסיה מקפת החדשה מבית מגדל

איפה אפשר לקבל נתונים כמה כסף חסכנו? 

כיום יש שלל דרכים לקבלת מידע על החיסכון הפנסיוני שלנו. הדרך הקלה ביותר היא על ידי הרשמה לאתר האישי של מגדל קרנות פנסיה. הדרך הנוספת הי באמצעות קריאה והנה של הדוחות ששולחת הקרן לעמיתים. מתי מקבלים דיווח?. עמיתים פעילים מדי רבעון.