מחשבון ביטוח חיים למשכנתא מגדל

מחשבון ביטוח חיים למשכנתא מגדל

לקחתם משכנתא או הלוואה על נכס? חשוב לבדוק כעת כמה יעלה ביטוח משכנתא וראש ובראשונה כמה יעלה אותו רכיב חודשי של ביטוח חיים כנגד המשכנתא. הסבר על מחשבון ביטוח חיים למשכנתא מגדל . 

מחשבון ביטוח חיים למשכנתא מגדל

מחשבון ביטוח חיים למשכנתא מגדל

לפני מספר שנים במסגרת כלים פיננסים לציבור, הנקראים האוצר שלי, באתר שפותח על-ידי האגף למערכות מידע, משרד האוצר, מוצג לציבור סימולטור השוואות עלות ביטוחים למשכנתה, הנקרא גם ביטוח אגב הלוואה לדיור. 

במסגרת מחשבון השוואת מחירי הביטוח של משרד האוצר ניתן לצפות גם במחיר ביטוחי המשכנתא של מגדל.

מודעות גוגל


הנתונים הדרושים לחישוב מחר ביטוח משכנתה

מספר המבוטחים בפוליסה 
סטטוס עישון בשנים האחרונות 
סכום ההלוואה נכון ליום החישוב 
תקופת הביטוח כנגד תקופת ההלוואה, לכל הלוואה בנפרד 
סוג הריבית במסלול 
שיעור הריבית במסלול 

תוצאות השוואה במחשבון

  • פרמיה חודשית ראשונה
  • פרמיה חודשית ממוצעת במשך תקופת הביטוח
  • סה"כ פרמיה מצטברת במשך תקופת הביטוח
  • ציון במדד השירות של משרד האוצר 

עוד כמה דברים שחשוב לדעת על ביטוח חיים למשכנתא

  1. רכיב הביטוח אינו כולל חיסכון והוא נרכש במסגרת ריסק טהור 
  2. המוטב לתשלום סכום ביטוח החיים הוא הבנק למשכנתאות 
  3. חברות הביטוח מעניקות הנחות לתקופות ביטוח מעת לעת ויש לכך משמעות רבה לכן חשובים לבצע השוואת מחירי ביטוח חיים מסוג ריסק 
  4. חשוב לדעת- במחשבון האוצר מוצגת פרמיה אך לא תנאים מיוחדים הנובעים מחיתום אישי שתערוך כל חברת ביטוח לפי הסטנדרטים שלה ולפי הסדרים עם מבטחי המשנה. הצהרת הבריאות של המבוטח יכולה לגרום לשינוי בפרמיה החודשית ( לחץ דם, סוכרת וכו) 
  5. בביטוח חיים למשכנתה, סכום הביטוח ותקופת הביטוח נקבעים לפי סכום ותקופת ההלוואות לדיור שלגביהן נרכש הביטוח. לכן חשוב לבצע מראש ייעוץ משכנתאות שבאמצעות תכנון פיננסי אובייקטיבי יבדוק את כל היבטי התשלומים על פני תקופת ההחזר 

צפו בסרטון ההסבר אודות ביטוחים למשכנתאות