מדרגות מס לשכיר 2019 טבלאות מס הכנסה

מדרגות מס לשכיר 2019 טבלאות מס הכנסה

כמו בכל שנה מתעדכנות תקרות מס הכנסה. מדרגות מס לשכיר 2019 טבלאות וחישובי מס הן החשובות ביותר בחישוב השכר נטו

מדרגות מס לשכיר 2019 טבלה מעודכנת

בחודש ינואר 2019 מעדכנת רשות המיסים מס הכנסה את טבלאות מס שולי 2019 ואלו משמשות לחישוב מס הכנסה ממשכורת של שכיר או מהכנסה של שכיר.
שכיר שעובד ביותר מאשר עבודה אחת , מתבקש לבצע תיאום מס 2019 ולחסוך לעצמו כאבי ראש מיותרים , תשלום מס מיותר על ההכנסה השוטפת ואפשרות לחסוך כסף רב שאחרת היה מוגדר ככסף אבוד.

מדרגות מס לשכיר 2019 טבלאות מס הכנסה עם חישובי מס לשכיר חישוב ברוטו נטו החזרי מס שווי נקודת זיכוי 2019 וכל המידע מטבלאות מס הכנסה מעודכנות לשכירים ועצמאים

מס שולי 2019 מס הכנסה ממשכורת 

משכר עד שכר מס שולי
6310 עד 10%
6311 9050 14%
9051 14530 20%
14531 20200 31%
20201 42030 35%
כל שקל נוסף 47%

נקודת זיכוי 2019

בחוברת ניכויים שנתית 2019 עודכן שווה נקודת זיכוי .

שווי נקודת זיכוי 2019 = 218 שח . סה"כ שווי שנתי נקודת זיכוי שווה 2616 ש"ח 

מדרגות מס לשכיר 2018

בשנת 2018 הושקה תכנית נטו למשפחה אשר הוסיפה נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובדים שכירים וגם לעצמאים וכן הוגדרו תקרות קרן השתלמות .
מס הכנסה על המשכורת בשנת 2018 נגזר בעיקר מכובה השכר ברוטו , מנקודות זיכוי לשכיר , טבלת מדרגות מס 2018 ואוסף תקנות מס הכנסה המזכות בהחזרי מס הכנסה לשכירים .
בחודש ינואר 2019 עם פרסום מדרגות מס שולי לשכירים 2019 עודכנו מחשבוני מס הכנסה וניתן לבדוק זכאות להחזרי מס .

טבלאות מס הכנסה 2018

מדרגות מס 2018

הכנסה חודשית

שיעור מס

עד 6240 10%
6241-8590 14%
8591-14360 20%
14361-19960 31%
19961-42530 35%
כל שקל נוסף 47%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לצד עדכוני מס הכנסה חשוב לבדוק זכאות למימוש זכויות ביטוח לאומי לצד פטור מתשלום מס הכנסה במקרה של מחלה או הודות להחלטה של וועדה רפואית המקנה אחוזי נכות ביטוח לאומי ולאחר מכן הנחות בארנונה או פוטר משתשלום מס הכנסה עד תקרה הקבועה בתקנות .

טבלאות מעודכנות מס שולי 2020

בקרוב יפורסמו טבלאות מס הכנסה ועדכוני חוברת מס לשנת 2020 ויפורסמו בעמוד זה