מדרגות מס הכנסה 2018

מדרגות מס הכנסה 2018

עדכון מדרגות מס הכנסה 2018 טבלאות מס הכנסה לשנת 2018 מעודכן לפי רשות המיסים. אחוז מס שולי לפי הכנסה ברוטו של שכיר בישראל לשנת 2018. כמדי שנה בחודש ינואר מס הכנסה עדכן את מדרגות מס הכנסה 2018 ואת ערך נקודת זיכוי 2018 ויתר הנתונים המשמשים לחישוב מס על השכר ותקרות מס 2018

טבלאות מס הכנסה 2018

מדרגות מס 2018

הכנסה חודשית 

שיעור מס 

עד 6240 10%
6241-8590 14%
8591-14360 20%
14361-19960 31%
19961-42530 35%
כל שקל נוסף  47%

החזרי מס לשכירים ! נצלו את תקנות מס הכנסה לבדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה – השאירו פרטים לבדיקה זכאות חינם וללא התחייבות  ! שירות החזרי מס הכנסה התשלום לפי תוצאות בלבד ורק לאחר קבלת הכסף ממס הכנסה ! 

מס נוסף על הכנסות גבוהות 2018 

בשנת 2018  נכנסת לתוקף תקנה מס הכנסה על הכנסות גבוהות . עפ"י סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 880,641
49053 ש"ח לחודש , יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3% 

נקודת זיכוי 2018 = 216 ש"ח 

שווי נקודת זיכוי עודכן לפי המדד ועלה ב 1 ש"ח לעומת השנה הקודמת וכעת שווי נקודת זיכוי ממס 2018 = 216 ש"ח

החזרי מס לשכירים ! נצלו את תקנות מס הכנסה לבדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה – השאירו פרטים לבדיקה זכאות חינם וללא התחייבות  ! שירות החזרי מס הכנסה התשלום לפי תוצאות בלבד ורק לאחר קבלת הכסף ממס הכנסה ! 

תקרות מס הכנסה 2018  

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 2018 – סעיף 47(א()1()1 )    7008  לחודש
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה 2018 – סעיף 47(א()1()2 ) 20012  לחודש
סכום החיסכון המזערי 2018 – סעיף 45א)ד   168 לחודש
סעיף 45 2018 א)ה    168 לחודש
סעיף 45 2018 א)ה(17400  לחודש
הכנסה לעמית עצמאי 2018 – סעיף 47(א()3 )8700  לחודש
הכנסה נוספת 2018 – סעיף 47 2018 (א()5 ) 21750  לחודש
תקרת קצבה מזכה 2018 – סעיף 9א)א( 3080  לחודש
פטור מקצבה לפי סעיף 9א  2018 – %49 בין השנים 2019-2016   1604  לחודש
סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה 2018 – סעיף 32(9()א()2 )   12230 לחודש
"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 2018  3005  לחודש
משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה  הכנסת עבודה  15712 לחודש
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי261000 לשנה
הפקדה מוטבת 2018 – סעיף 9(16א( ו- 9(16ב( לפקודה 18240  לשנה

החזרי מס לשכירים ! נצלו את תקנות מס הכנסה לבדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה – השאירו פרטים לבדיקה זכאות חינם וללא התחייבות  ! שירות החזרי מס הכנסה התשלום לפי תוצאות בלבד ורק לאחר קבלת הכסף ממס הכנסה ! 

[si-contact-form form='1']