ליברה חברת ביטוח חדשה 2018

ליברה חברת ביטוח חדשה 2018

עשר שנים לאחר הקמת חברת הביטוח האחרונה שהוקמה בישראל העניק משרד האוצר רישיון מבטח לחברת ביטוח ליברה חברת ביטוח חדשה 2018. החברה בניהולה של אתי אלישקוב לשעבר מנכלית הכשרת היישוב .

חברת הביטוח החדשה , ליברה , תפעל במתכונת אינטרנט ותאפשר רכישת ביטוחים מסוג ביטוחי רכב, חובה, רכוש וביטוח דירות.

ליברה חברת ביטוח חדשה 2018 מביטוח ישיר לביטוח באינטרנט 

חברת הביטוח ליברה מציינת שלב חדש של התפתחות ענף הביטוח בישראל. כעשרים שנה לאחר הופעת הביטוחים הישירים , ביטוח ישיר ו AIG עולה ענף הביטוח מדרגה ועובר לביטוח באינטרנט .

ההתקדמות הטכנולוגית בענף בעולם , המעבר לרכישת מוצרי תיירות ונוכחות בולטת של אתרי קניות בסעיף ההוצאות של הישראלי , מעבירה גם קניית ביטוח מהעולם האישי , לאחר מכן מהעולם הישיר לעולם האינטרנט .

עולם הביטוח באינטרנט סקירה 

על פי הדיווחים , חברת הביטוח החדשה תפעל בממשק אינטרנט מלא באופן דיגיטאלי מסביב למחזור החיים של המוצר הביטוחי : ההצעה לביטוח, ההצטרפות לביטוח, ביצוע פעולות שירות וטיפול באירועי ביטוח ואף לשלב התביעות והטיפול בתביעות ביטוח.

מחקרים שונים העולם מדגישים את הצורך של חברות הביטוח בממשק אינטרנטי חזק על מנת לשפר את השירות ללקוח בעת תביעה. הלקוחות של היום מרבים להשתמש באינטרנט כמעט בכל פעולה צרכנית והם מצפים למצוא שם נוכחות גם של חברות הביטוח.

ענף הביטוח , הנחשב לענף שמרני , שכבר עיכל את קיומם של הביטוחים הישירים , יצטרך לעמוד כעת בפני אתגר נוסף – ביטוח און ליין .

הופעתה של ליברה היא המשך ישיר לחברות ביטוח דיגיטליות בעולם.

באתר האינטרנט  https://www.accenture.com  פורסם מחקר לפיו 42% צרכני הביטוח מוכנים מאוד להשתמש בעצה שנוצרה על ידי המחשב עבור רכישת ביטוח, לראות את זה מהר יותר ונוח יותר.