לוח חגים וחופשות משרד החינוך 2018 מעודכן

לוח חגים וחופשות משרד החינוך 2018 מעודכן

לקראת שנת הלימודים וכחלק מהערכות עובדים לניצול נכון של ימי חופש לעובד אנו מביאים לכם את לוח חגים וחופשות משרד החינוך 2018 מעודכן ובו ימי החופש בשנת הלימודים הקרובה בשנים 2018 ושנת 2019 בשנת הלימודים תשעח 

לוח חופשות וחגים 2023-2024  מערכת החינוך חגי תשרי 2023 חנוכה 2023 

לוח חופשות חגים ראש השנה 2018 מועדי צום יום כיפור חג סוכות חג שמח תורה 

חופשת ראש השנה 2018 תשעח

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב' בתשרי התשע"ט, 11-9 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018.

חופש יום הכיפורים 2018 

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ט, 19-18 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר 2018.

חג הסוכות 2018 חופש סוכות חופש שמחת תורה 

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט, 2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר 2018.

חופש חנוכה 2018 שנת הלימודים לפי חוזר מנכל משרד החינוך 

חופש חנוכה 2018 תאריכים מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018.

חופש פורים 2019 תאריכי חופש מבית הספר 

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019.

חופש פסח 2019 תאריכי חופש סוכות חופשת בתי ספר 

אביב הגיע פסח בא ואתו חופש לא קצר בכלל יש לתכנן היטב ימי החופש של ההורים ולשמור ימי חופשה בתשלום לחופשות והבראה 

מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל 2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 28 באפריל 2019.