ימי מחלה

דמי מחלה לעובד 

מרכז מידע בנושא ימי מחלה

חוק דמי מחלה מקנה לכל עובד בישראל זכות צבירת ימי מחלה בעבור כל חודש אותם הוא יכול לנצל ולקבל עבורם תמורה מלאה במקרה של היעדרות מעבודה בגין מחלה עבורה קבלת אישור מתאים מהרופא כנדרש.

תשלום דמי מחלה הם חלק ממכלול זכויות העובד בישראל ומוגדרים במסגרת חוקי עבודה ימי מחלה המגדיר את חוק צבירת ימי מחלה . לשאלות בנושא ופניה לקבלת ייעוץ השאירו פניה בתיבת הקשר באתר .

כמה ימי מחלה מגיע לעובד ?

 יום וחצי לכל חודש עבודה

כמה ימי מחלה ניתן לצבור במגדר הפרטי ?

90 ימי מחלה לכל היותר במקסימום לצבירה. המעסיק יכול לקזז יתרת ימים מחלה מעל 90 יום ולא לאפשר לעובד לצבור מעל 90 ימים.

האם מותר לפטר עובד בתקופת מחלה ? (תיקון: תשס"ט)

למעביד מוצר לפרט עובד בתקופת היעדרותו בגין מחלה אך הפיטורים ייכנסו לתוקף רק לאחר שיסתיימו ימי מחלה שנצברו לזכותו . לשון החוק בנשא זה ברורה לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית אתר ת

[si-contact-form form='1']

אתר infopens  הנו אתר מידענות אובייקטיבית ללא העדפת צד כזה או אחר . אין לראות בתכני האתר המלצות מטעם גורם משפטי או ייעוץ פנסיוני המותאם לכל אדם לפי צרכיו