טופס 211 להורדה ביטוח לאומי

טופס 211 להורדה ביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

בהמשך העמוד ניתן לבצע הורדה של טופס 211 ביטוח לאומי תביעה לתאונת עבודה 

טופס 211 להורדה ביטוח לאומי משמש להגשת תביעה לביטוח לאומי של עובד אשר נפגע בעבודה והוא מהטפסים החשובים במימוש זכויות ביטוח לאומי  , מיצוי הטבות ביטוח לאומי לעובד שנפגע והוא מגלם הטבות כספיות ופיצוי כספי מביטוח לאומי שנכנס לנעלי המעביד ומפצה את העובד. הוא טופס מורכב עם תנאים מרובים לקבלת פיצוי מביטוח לאומי ובמקרים מורכבים יש לשקול התייעצות עם עורך דין מומחה לתביעות ביטוח לאומי או חברה למיצוי זכויות ביטוח לאומי שכן בחלק מהמקרים הפגיעה גולשת לאובדן כושר עבודה , קבלת אחוזי נכות מביטוח לאומי ופטור ממס הכנסה בגין פגיעה בעבודה.

איך למלא טופס טופס 211 להורדה ביטוח לאומי תאונת עבודה 

לטופס ביטוח לאומי טופס 211 להורדה יש לצרף לפי הנחיות הביטוח הלאומי את החומרים הבאים בעת הגשת תביעה לביטוח לאומי :

תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל מסמך
אחר המעיד על אבחנה רפואי ת כתוצאה מהפגיעה.
עבור עצמאים   – פגיעתך ארעה בזמן עבודה מחוץ לעסק, יש לצרף אישור מהגורם עבורו ביצעת את
העבודה (חשבונית על ביצוע העבודה, הזמנת עבודה, תעודת משלוח וכדומה)
מתנדבים תאונת עבודה  יש לצרף טופס הפניה למתנדב מהגוף המוסמך או תעודת מתנדב או כרטיס מתנדב.
תאונת עבודה עם תאונת דרכים –  בתאונת דרכים יש לצרף אישור מ המשטרה או צילום תעודת ביטוח
לידיעתך

מתי צריך להגיש טופס 211 להורדה ביטוח לאומי תאונת עבודה 

חובה להגיש תביעה לביטוח לאומי תוך 12 חודש  – אל תחכו ! יש לכם ספקות פנו מיידית לעורך דין ביטוח לאומי ! חוק תשולם הגמלה לתקופה העולה 12 על חודשים למפרע ( לאחור) מיום הגשתה.
במקרה של אובדן כושר לאחר תאונת עבודה  אם נותרת בלתי מסוגל לעבודה או, אם חזרת לעבודה אך נשארה לך נכות – עליך להגיש תביעהלקביעת דרגת נכות מעבודה בטופס /בל 200 .
שמרו את כל התעודות הרפואיות , בדיקות וכל קבלה במהלך הטיפול בתאונת עבודה !   עליך להעביר למוסד לביטוח לאומי כל את התעודות הרפואיות המצויות ברשותך לפני שתוזמן לוועדה
רפואית.

תוך כמה זמן מקבלים פיצוי על תאונת עבודה מביטוח לאומי 

משך זמן טיפול משוער בתביעה לדמי פגיעה הוא 60, יום ממועד קבלתה ועד לקבלת החלטה
(למעט מחלות מקצוע). לנוחיותך, שלב י הטיפול בתביעתך מוצג ים באתר האישי של המוסד לביטוח
www.btl.gov.il בכתובת לאומי

 

טופס 211 להורדה תביעה תאונות עבודה ביטוח לאומי 


טופס 211 להורדה תאונת עבודה ביטוח לאומי