חישוב פיצויי פיטורים עם סעיף 14 מראשית העסקה

חישוב פיצויי פיטורים עם סעיף 14 מראשית העסקה

סעיף 14 הוא אחד מהחשובים בתקנות מס הכנסה . אם המעסיק לא החתים אתכם על סעיף זה בשלושת החודשים הראשונים של העבודה , אזי יש כללים נוקשים לגבי החלתו על הסכם העבודה לאחר מכן. חישוב פיצויי פיטורים עם סעיף 14 מראשית העסקה הוא שונה בתכלית מאשר הוספת הסעיף לאחר מכן. דוגמאות מעודכנות לשנת 2023.

האם המעסיק רשאי להחתים אותי על סעיף 14 לאחר שעבור 3 חודשים מתחילת ההעסקה ?  

באופן עקרוני כן . הוא יכול . אבל יש לכך מספר תנאים עקרוניים שחייבים להתקיים 

  • העובד יהיה זכאי למלוא הפיצויים עד לרגע החתימה על סעיף 14 . יש לוודא שהמעסיק מפריש את הפיצויים לקופה במלואם עד לרגע החתימה . להלן דוגמא

עובד עבד במשך 5 שנים בשכר ברוטו אחרון של 10,000 שקלים . לאחר 5 השנים הראשונות המעסיק , באישור שר הכלכלה , העביר אותו לסעיף 14 . בקופת הפיצויים האישית היו לעובד 20,000 שח בלבד לאחר שהמעסיק הפריש 8.33% מהשכר החודשי . כעת העובד יהיה זכאי להשלמה ל 25,000 שח . זאת אומרת עד לרגע זה המעסיק ישלם לעובד תוספת של 5,000 שח . ומרגע זה העובד יהיה זכאי במקרה פיטורים רק לכסף שנצבר מכאן והלאה בקופה. 

חישוב פיצויי פיטורים עם סעיף 14 מראשית העסקה

חישוב פיצויי פיטורים עם סעיף 14 מראשית העסקה

חישוב פיצויי פיטורים עם סעיף 14 צד העובד

במקרה שבו המעסיק משנה את הסכם ההעסקה ומכניס סעיף 14 לאחר שעבור שלושה חודשים מרגע תחילת העבודה , על העובד לנקוט במספר צעדים חשובים .  

  1. העובד יקבל מהמעסיק  מכתב חתום על ידי מורשה חתימה של העסק , עדיף מהבעלים בעסק בינוני או קטן מכתב מפורט 
  2. המכתב יכלול את יתרת הפיצויים בקופה , קרן פנסיה או ביטוח מנהלים עד למועד החלת הסעיף 
  3. במכתב יפורט הנחיית המעסיק והכרתו , על שזו קבועה בחוק , לשלם לקופת הפיצויים את היתרה הנדרשת במועד החלת סעיף 14 על העובד 
  4. במידה והמעסיק ירצה לדחות את התשלום למועד מאוחר יותר יש להתייעץ עם נציג ההסתדרות או עם עורך דין מומחה לדיני עבודה 
  5. אם עד לנקודת החלת סעיף 14 במועד מאוחר המעסיק לא הפריש 8.33% מהשכר לפנסיה , עליו לבצע זאת ללא דיחוי טרם החלת הסעיף 

 

למי שייכים כספי הפיצויים ? כבר לא למעסיק

תיקון 21 העביר את כספי הפיצויים , למעט מקרים כמו פיטורים בנסיבות פליליות , את כספי הפיצויים מהמעביד לעובד . המעביד כבר לא יכול לתפוס את העובד כבן ערובה ולהתנות את תשלום כספי הפיצויים בחתימות על ויתורים וכו. 

במשך שנים היו העובדים תלויים ברצון הטוב של המעסיק על מנת לקבל לידיהם את כספי הפיצויים שנצברו בקופות. בכל הקשור לפיצויים ישנן 2 שאלות מרכזיות של עובדים .

השאלה הראשונה עוסקת כיצד לחשב את הפיצויים שנצברו בקופה ביחס לשכר והממשק שלה לסעיף 14 . כעת כבר אין ספק ואין שאלות של סעיף 14 כן או לא .

השאלה השנייה קבלה מענה בתיקון 21 לחוק הגמל, המשייך כמעט באופן אוטומטי את הפיצויים לעובד ומפקיע אותם מידי המעסיק למעט מקרים חריגים בסמכות בית המשפט.

נתוני עזר לשנת 2023 חישוב פטור מענק פרישה ללא תשלום מס הכנסה

תקרת קצבה מזכה לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס 9,120
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה 13,130
מענק פטור עקב מוות 26,620
תקרת הכנסה מזכה לשכיר 9,400